Hur fungerar det i AK?

Som krönikör på denna sida får jag tips och kommentarer. För det mesta är det medlemmar som vill att jag skriver om någon händelse eller påpekar att jag inte har skrivit om något. Eller är det någon som har en annan politisk agenda och har synpunkter på det jag skrivit. De kontakterna är roliga och stimulerande och man hoppas att de skall vara många så vi får lite diskussioner på sidan. Någon enstaka gång händer det att vi inte publicerar kommentarer av hänsyn till avsändaren. Arbetarekommunen (AK) och partiets uppgifter kan ibland vara lite svåra att särskilda. Därför skall jag försöka förklara lite. Vi inriktar oss på den lokala organisationen i kommunen. Varje område har en S-föreningen, i dag sju stycken, Nybro centralort, Hanemåla, Madesjö, Orrefors, Alsterbro, Abbetorp/Bäckebo och Örsjö. De föreningarna ansvarar för kontakterna i respektive område. Övergripande ansvar för organisationen har AK och dess styrelse. Varje år hålls ett årsmöte där medlemmarna väljer styrelse och andra funktioner. AK har utskott för olika frågor, Miljö, Facklig/Politiska, Pensionärs och Informationsutskott (Info). Info har sju ledamöter och ansvarar för den här hemsidan, närradion, olika informationsutskick till allmänheten, är en del i valorganisationen och skall för övrigt vara behjälplig med intern och extern information. Ordförande i utskottet är också adjungerad i AK:s styrelse. Ytterst är det ju alltid medlemmarna som bestämmer partiets inriktning, men ansvarig under verksamhetsperioden är AK:s styrelse och dess ordförande Mikael Svanström. Mikael är exempelvis ansvarig utgivare för denna hemsida. Vid allmänna val är det väljarna som bestämmer vilka partier och personer som skall företräda dem i politiken. Utifrån detta föreslår en valberedning vilka personer som skall besätta olika uppdrag och sedan bestämmer medlemmarna. Man väljer också en politisk ledare i det här fallet ett kommunalråd och numera är det Markus Lund. Alltså Mikael Svanström har högsta ansvaret för organisationen och Markus Lund för politiken. Men för att detta skall fungerar så måste det finnas en symbios mellan organisation och politik.

Hoppas att jag har kunnat förklara vår organisation på ett begripligt sätt. Jag svarar gärna på frågor.

Med kamratlig hälsning
Hans Dahlström skribent och krönikör

facebook Twitter Email