Från fullmäktige i april

SPI har hos fullmäktiges presidium gjort en framställan om att deras bord skall åtskiljas från SD genom det bord som pressen har. Vid senaste fullmäktige hade man dock nöjt sig med att ställa de bägge borden med någon meters lucka. För övrigt verkar samarbetet mellan de bägge partierna på högerkanten fungera bra. Väljarna låter sig knappast luras av en löjlig diskussion om bordsplaceringen, snarast handlar det om den politik partierna för. SPI lyckades få med sig sina kamrater på högersidan, inklusive SD, i en återremiss när det gäller inrättande av en kommunal servicetelefon. Inte att förvånas över då majoritetens idé om ett medborgarkontor hela tiden har retat den blå oppositionen. För den som är intresserad så kan man hitta medborgarkontor hos ett antal kommuner på nätet. Upplägget är lite olika, men idén är att människor skall kunna vända sig till en tjänsteman och få råd och hjälp med sina frågor. Nu är medborgarkontoret nyligen invigt, man har ett grundkoncept på hur verksamheten skall bedrivas och kommer i framtiden pröva sig fram för att utveckla servicen. Som exempel kan nämnas medborgarkontor som har gratis juridisk rådgivning någon timme i månaden och andra kontor där polis, arbetsförmedling och sjukkassan har personal. Det finns alltså stora möjligheter till utveckling och Nybros medborgarkontor har som sagt nyss öppnats. När Mats Arnér och kompani fått tid på sig så kommer de säkert också skapa ytterligare service för att bistå medborgarna. I detta läge blir det därför märkligt när oppositionen begär återremiss av en speciell tjänst som mycket väl kan inrymmas i det fortsatta arbetet på kontoret. Ändå märkligare blir det då moderaten Monica Ljungdahl påstår att majoriteten är rädd för förändringar och kör efter devisen ”det går inte”. Det är ju genom skapandet av ett medborgarkontor vi visar att vi vill förbättra medborgarservicen och bevisar att ”det visst går”. Nu blir det spännande att se hur högern tänker finansiera den dubblering av tjänsten som man vill skapa genom en ”servicetelefon”. En tjänst som annars ryms inom medborgarkontoret. Västerängsskolans föräldrar deklarerade sin oro inför en möjlig förändrad verksamhet vid skolan. Börje Slättman kunde dock lugna dem med att inga beslut ännu var fattade och att förändringar under alla omständigheter kommer att äga rum tidigast nästa år. De känns ju meningsfullt att föräldrarna lägger fram sina synpunkter innan besluten är fattade. Samtidigt är det bra att de får klara besked direkt av utbildningsnämndens ordförande. Möjligen har SPI:s Bodil Bagert lite missuppfattat upplägget när det gäller motioner. I en motion förklarar man bakgrunden till motionen. Det kan göras på hur många sidor som helst, även om man får räkna med att även politiker gillar att få argumenten någorlunda preciserade. Risken är annars att de bara skummar igenom motionen. Efter argumentationen skriver man vad man vill ha förändrat i en eller flera att-satser. Vid fullmäktige får motionären sedan möjlighet att komplettera motionen ytterligare. Det är här SPI:s Bodil Bagert blir något överdriven. Hon håller nämligen ett helt föredrag kring motionen. Detta är knappast meningen med kompletteringen i fullmäktige utan borde stå i motionen som vägledning för den instans som skall behandla den. Formellt är detta agerande inte felaktigt, men blir ändå lite märkligt. Och kanske onödigt?

Hans Dahlström

facebook Twitter Email