Första veckan i december och en gloria på sned

Där har han stått med huvudet på sned, lite ledsna ögon och ett småbarnsliknande trumpet leende. Inte kunde han göra någon illa, om det var något som inte var bra, så berodde det på de andra ondsinta ministrarna. Nej inte Borg, han är ju Europabäst, men de andra. Det var skillnad när HSB var statsminister. Han tog diskussionerna och försvarade de beslut som regeringen fattade. Men så anklagades han också för att vara bufflig och att köra med härskartekniker. Den risken skulle aldrig Päronet ta. Men så kom Knapptryckarkompaniet, boken som påstod att han var elak, ondsint och satte sig på de egna opponenterna. Dessutom från en tidigare moderat riksdagsledamot som varit med i hetluften i åtta år. Visserligen hade ryktet om de hårda striderna i MUF och kampen om partiledartronen talat om härskartekniker, men den hade nuvarande propagandaministern lyckats tysta ner. Vad göra? Media är ju högerstyrda och två dekret utgick. Dels att framhålla att så fungerar det i alla partier. Dels att fokusera på verkliga eller fiktiva strider runt Håkan Juholt. Det fungerade, efter några halvhjärtade artiklar var det locket på om boken och Päronet kunde fortsätta att glänsa i EU. Visserligen längst ut på kanten, men ändå. Och hemma fick ministrarna försvara barnfattigdom, urholkade sjukförsäkringar och A-kassor, försämrade pensioner och annat otyg som Päronet höll sig borta ifrån.
Sveriges Radio Kalmar (M)
För att nå ut med ett budskap är press, radio och TV viktiga komponenter. Efter som nästan all press är borgerligt styrd så får vi ofta förlita oss på att public service (som det tydligen heter på svenska) intar en neutral ståndpunkt. När därför Sveriges Radio Kalmar gång på gång lierar sig med den moderata tidningen Barometern så protesterar jag. Jag gör det till den myndighet som är satta att bevaka så att lagarna följs, nämligen Myndigheten för Radio och TV. I dagarna fick jag svar på min hemställan och myndigheten meddelade att de inte kommer att pröva sakfrågan. Därmed är min enda möjlighet att förändra uttömd. Vi får alltså acceptera att den lokalradio som lever på våra skattepengar driver moderatpolitik. En fundering är hur myndigheten hade ställt sig om programmen gjorts i samarbete med KFLM (R ) eller någon annan extrempolitisk organisation?
Enighet i fullmäktig
Nybro socialdemokrater var faktiskt före Kalmar och erbjöd borgarna ett samarbete. Tyvärr tog man inte den utsträckta handen fullt ut, men en attitydförändring kunde ändå märkas vid senaste fullmäktigemötet. De tre stora var i princip eniga om budgeten. Vänstern hade några typiska populistiska förslag annars var det tämligen lugnt och budgetdebatten blev ovanligt kort. Men de flesta har insett att skall vi inte få en ”Greklandssituation”, så gäller det att ta de svåra besluten direkt. Här kan jag hålla med den moderate lekmannarevisorn Anders Carlsson i hans insändare, ta de tunga besluten snabbt. De kommer att svida men de är nödvändiga.
Allmänhetens frågestund
En viktig del i kommunikationen mellan förtroendevalda och väljarna är allmänhetens frågestund som inleder fullmäktigesammanträdena. Meningen är att väljarna skall kunna ställa enkla frågor som de kan få svar på direkt. Vill man ha utförligare svar kan man lämna synpunkter och få svar ganska omgående. Eller gå in på medborgarkontoret och få träffa ansvarig tjänsteman eller politiker på plats. Har man egna idéer går det att lägga ett medborgarförslag. All den här kommunikationen är viktig i ett demokratiskt samhälle. Tyvärr kan allting missbrukas och det är vad som hänt med frågestunden i fullmäktige. Några få personer driver rena kampanjer, springer runt med papper och kräver mycken tid. Övriga åhörare tycker det är en obehaglig stämning och lämnar salen eller låter bli att ställa egna frågor. Antingen måste presidiet strama upp reglerna exempelvis: En fråga per frågeställare. Frågan tidsbegränsas till två minuter och efter svaret en replikrätt på en minut. Presidiet får införskaffa ett tidur så att tiderna hålls och vara mycket restriktiv med att reglerna följs. Ta intryck av riksdagens frågestunder som ibland sänds i TV. Alternativet är att tillfälligt slopa frågestunden, men det vore trist.
Hans Dahlström

facebook Twitter Email