Första maj 2011


Sedvanlig samling vid Kristallen för avmarsch runt centrum och avslut på Qvarnaslät. Det kunde varit fler, men med alla som valde att vänta på Qvarnaslät så blev det mellan 200-250 deltagare. I år fick barnen möjlighet att studsa i en hoppborg och därefter få hjälp med energiintaget i form av en godispåse. Allt under överinseende av hoppborgsgeneral Pontus. De vuxna kunde i solskenet njuta av en fika och lyssna på dagens talare. Kjelle Lundgren från LO hälsade välkommen och så var det dags för ungdomstalaren från SSU. Denna gång nyblivne ordförande i Nybro, Malsure Drini som inte sparade på krutet. Man kan undra varifrån styrkan och självsäkerheten bland de unga SSU-arna kommer ifrån. Huvudtalare var Nybros kommunalråd Inger Rydbrink. Hon fokuserade till en början kring jämlikhet och utveckling, som varande två oskiljbara mål. ”Försök att minska trygghet och jämlikhet och du ska upptäcka att vägen blir oändligt mycket brantare”. Om man skiljer jämlikhet och utveckling faller samhället sönder och i den myllan gror fördomar, misstro och uppgivenhet, deklarerade Inger. Hon ryggade inte för att bekymret av att partiet på riksplanet förlorat två val och menade att det bland annat berodde på att agendan för tillväxt och jobb inte varit tillräckligt vass. Samtidigt menade hon att vi nu lärt oss läxan. Nu är det jobben som gäller och investeringar som bygger Sverige starkt, modernt och konkurrenskraftigt. Vi måste investera i utbildning och kompetensutveckling så att jobb och människor harmoniserar. Klimat och jobbpolitik går hand i hand. Svenska företag skall utveckla den fossilfria tekniken som världen kommer att efterfråga och på så sätt åter kunna vara världsledande. Vår ekonomi går bra och nu gäller det att använda resurserna på ett bra sätt. Att investera i jobb, klimatomställning och utveckling. Men regeringen Reinfeldt har gått i stå. Det vet inte hur resurserna skall användas. De saknar helt enkelt en idé. Det sköljer en våg av privatiseringar över Sverige. Tre länder i världen, Storbritanien, Nya Zeeland och Estland försökte privatisera järnvägen och alla misslyckades. Nu går Sverige samma väg. Privatiseringen av elbolagen har lett till skyhöga elräkningar, apotekssystemet är förstört, posten vill man börsnotera. Det finns inga kloka rationella skäl bakom denna privatiseringshysteri. Det handlar om ideologi och att det är fult för människorna att äga något gemensamt. Sedan finns det privatiseringar som fungerar, det skall vi inte blunda för. Ett starkt pensionssystem är grundbulten i ett samhälle. Risken är att vissa grupper inte kommer att klara sig på sin pension i framtiden. Därför vill Socialdemokraterna ha en utvärdering av nuvarande system så att vi kan rätta till det som annars kommer att gå fel. Sverige måste gå före när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter i världen. Vi kan inte sitta på åskådarplats, utan måste agera och säga ifrån. Vår idé om social demokrati är den rätta vägen att vandra. Låt oss aldrig tvivla på att det goda samhället är ett inkluderande samhälle, ett samhälle som håller ihop. Inger avslutade sitt tal med orden:”Så nu rätar vi på ryggarna. Vi har verkligheten på vår sida och det är ett alldeles utmärkt utgångsläge”. ”Nu kör vi”. Nästa talare var Mikael Svanström Arbetarekommunens ordförande och han talade om barnfattigdomen. Han arbetar hos NBAB med miljön och är en mycket öppen och lyssnande människa. Han ser dagligen hur barn och familjer far illa i den fattigdom som inte borde finns i Sverige. Nu gav han nya exempel på öden som han träffat på i sitt dagliga arbete. Familjen som inte hade råd att köpa nya glasögon till barnet utan fick tejpa ihop dem. Mamman som inte hade råd att lösa en extranyckel för 150 kronor förrän om en månad. Mikael kommer i kontakt med de här familjerna och hans vittnesmål handlar om verkligheten. En verklighet som vi inte borde acceptera i ett land som skryter med sina fina finanser. Mellan varven förgyllde trubaduren Christoffer Escoz tillvaron för mötesdeltagarna.

Rappportör och fotograf
Hans Dahlström

facebook Twitter Email