Förändringar på vår expedition

På grund av valresultatet och andra omständigheter har vi blivit tvungna till att göra en omorganisation på vår expedition och har inte längre någon anställd kanslist. Detta gör att vi inte kan ha öppet som tidigare. Nu bemannas expeditionen av ideell kraft och är öppen tisdagar 14.00-18.00. Markus Lund ställer upp och hjälper oss ett par månader framöver, tills vi hittat en mer långvarig lösning. Detta gör att det ännu mer än tidigare underlättar om vi kan nå våra medlemmar mailledes. Om du som medlem inte fått mail av oss tidigare men har mailadress, maila din mailadress till oss på info@socialdemokraternaanybro.se så registrerar vi den.

facebook Twitter Email