Fokus på skolan inom vår arbetarkommun

Som ni säkert märkt har Socialdemokrater över hela landet fokuserat på förskole- och skolfrågor under april och maj. Så även i Nybro. Vi i Arbetarkommunens styrelse bjöd in Lärande och Kulturnämndens ordförande Börje Slättman för att höra hans syn på läget i kommunens förskolor och skolor. Fullmäktigegruppen har vid senaste två sammanträden träffat två av våra förvaltningschefer, Crister Kratz och HansGunnar Hovbäck för att höra hur de bedömer läget utifrån den verksamhet som bedrivs inom deras respektive förvaltning.

Till detta har politiker och tjänstemän inom Lärande och Kulturnämden begrundat och besvarat Skolinspektionens rapport, tittat på hur våra verksamheter står sig i både nationella och internationella undersökningar gällande gruppstorlekar, lärartäthet och ffa kunskapnivåerna hos våra elever.

Vi har en bra skola, vi har mycket hög pedagoisk nivå i förskolan, vi står oss hyfsat i nationella jämförelser när det gäller grundskolan och vi har en av Sveriges bästa gymnasieskolor. Men det ringer just nu flera varningsklockor. Både vad det gäller barnens kunskaper och särskilt stöd till de barn som behöver detta. Men också den situation som våra pedagoger beskriver, att de inte känner att de räcker till för att ge varje barn det de har rätt till.
Till detta kommer den mycket skarpa kritiken från Skolinspektionen om att vi inte tar tillräcklig hänsyn till gruppernas sammansättning och storlek. Med detta menar de att vi måste anpassa varje grupp utifrån de barn som finns i den och deras specifika förutsättningar.

Därför kallar vi nu till medlemsmöte för att vi alla skall diskutera hur vi skall möta det behovet av ökade resurser inom skolan.

facebook Twitter Email