Fem miljoner till äldreomsorgen

Vi socialdemokrater satte oss ner och begrundade framtiden. Det såg inte bra ut. Framför allt frågade vi oss vilket som var bäst, att försöka föra vår politik med en partner som innebar vissa problem, eller se till invånarnas bästa och söka ett vidare samarbete. Utgångsläget var ju att vi regerade i minoritet och hela tiden var beroende av andra partier för att kunna genomföra nödvändiga förändringar. Tillsammans med moderaterna kom vi överens om ett fempunktsprogram som redovisas i pressmeddelandet. På ett tidigt stadium anslöt sig miljöpartiet och senare också SPI. Ur demokratisk synvinkel är det viktigt att poängtera att samarbetet gäller dessa fem punkter, för övrigt rör det sig om fyra olika partier med fyra olika ideologier och identiteter. Så även om vi gråsossar kan ha svårt att acceptera nyordningen så kan vi trösta oss med att det fortfarande är OK att offentligt kritisera andra partier i frågor där vi inte är överens. Men vi tror att detta arbetssätt är det bästa för kommunens invånare och det är ju deras uppdrag vi har.
Resultatet av samarbetet hittills
Det första som gjordes var att effektiviserar organisationen på tjänstemannasidan och på politikersidan med bland annat mer koncentrerade nämnder. Det senare handlar om effektivitet kontra demokrati. Vi tror att vi har hittat en bra mix, men är öppna för justeringar om det känns nödvändigt. Men det som medborgarna redan nu märker är prioriteringen av kärnverksamheten. Samarbetet har redan inneburit att barn- och utbildningen har fått två miljoner extra för att bygga ut förskolan. Nu kommer nästa steg genom att äldreomsorgen får fem miljoner för arbetet med personal- och verksamhetsutvecklingen. Dessa beslut kommer att följas upp i samband med Budget och Verksamhetsplanering för 2013 till 2015.
Fortsättningen
Vad man kan hoppas på är att medborgarna låter sina röster höras, så att vi får en indikation på om vi är på rätt väg. Det kommer ett val 2014, men vi vill ha reaktioner redan nu. Låt mig också slå ett slag för våra tjänstemän. De har fått känna på ordentliga neddragningar i det här arbetet, men aldrig klagat utan försökt att göra det bästa av situationen. Den kritik som förekommit från enstaka tyckare har ingen relevans. Våra tjänstemän är duktiga och effektiva och någon övertalighet på Balder är det absolut inte fråga om.

Hans Dahlström krönikör

facebook Twitter Email