En lögnare?

”Hade entrén till Balder varit försedd med en lögndetektor när denne skribent passerar skulle den troligtvis låta som den närbelägna brandstationens utryckningssignal”.

Denne lögnaktiga skribent är undertecknad. Jag måste erkänna att jag tog illa vid mig när jag läste det. Under min yrkesverksamma tid med fackliga förtroendeuppdrag och med olika politiska uppdrag i två kommuner har jag aldrig blivit anklagad för lögner när det gäller mina åsikter. De har stundtals varit hårda ord och beska kommentarer från meningsmotståndare, men aldrig den typen av anklagelse.

Frågan är om det är den formen av politisk debatt vi skall ha? Som politiker får vi acceptera att vissa människor, oftast anonymt, använder ett grovt språkbruk och anklagar oss för en hel del. Oftast beror det på okunnighet eller frustration över en upplevd orättvisa. Men som folkvalda måste vi hålla en viss balans. Inte minst för att inte spä på det politikerförakt som gärna vill breda ut sig.

Vi kan ha olika åsikter och vi behöver inte vara överens, men vi bör ha respekt för att vi tycker olika. Framför allt så kan vi inte anklaga den oliktänkande för att vara lögnare.

Lika fult är det att dra upp gamla händelser som inte har med saken att göra, i brist på argument. Eller att förvränga det som skrivits så att det får en annan innebörd. Som tur är har de flesta politiker i Nybro ett annat förhållningssätt i debatten och undviker dylika övertramp. Så egentligen borde jag kanske inte ta illa vid mig över att bli kallad lögnare, utan snarare beklaga den politiker som står på så låg nivå.

Fakta: Jag skrev en insändare i Nybro Tidning där jag ifrågasatte om intressepartier har någon funktion. Min utgångspunkt var att man måste se till helhetsbilden. En politik som gynnar företag och ökad sysselsättning är en förutsättning för att en kommun skall ha råd med vård, skola, omsorg.

Jag nämnde i insändaren inte något parti eller politiker.

I stället för ett svar med motargumentation fick jag ett grovt påhopp med anklagelse om att vara en lögnare. Den anklagelsen kom från en ledamot i fullmäktige.

Hans Dahlström

facebook Twitter Email