En händelserik vecka

Så var en jobbig vecka till ända. Allt överskuggande har självklart varit Ingers avgång. Som en av de få informerade har jag burit på vetskapen om Ingers problem under lång tid. Samtidigt har det handlat om att försöka hitta lösningar som kunde göra det möjligt för Inger att stanna kvar. Något som tyvärr visade sig var omöjligt. I ett sådant här läge gäller det att för alla inblandade att hålla masken tills alla möjligheter är uttömda. All information till medlemmar, anställda och andra berörda skall ske direkt och inte genom media. Dessutom gäller det att slippa spekulationer innan besluten är fattade. Vi det mötet vi hade med valberedning, styrelsen och ordförande för de olika s-föreningarna framkom ingenting som tydde på att någon var missnöjd över hur vi hanterat situationen. Självklart var medlemmarna chockade och ledsna när Inger meddelade att hon tänkte avgå. Hon har varit mycket populär och vuxit in i sin uppgift på ett strålande sätt. Intressant var att i alla de lovord som kom från de närvarande så återkom ord som ledare, lagledare och liknande uttryck. Det positiva man kan säga om det är att vi i alla fall kommit så långt att en kvinna kan ha en ledande post och betraktas utifrån sin kompetens och inte från sin könstillhörighet. En annan viktig detalj från diskussionerna var att medlemmarna hade en klar insikt över att vi lever i en annan tidsålder, vilket kräver ett nytt förhållningssätt. Vi kan inte räkna med att människor i ledande positioner har en hemservice som gör att de kan koncentrera sig helt på politiken. Man kan inte vara i tjänst 24 timmar om dygnet under veckans alla dagar. Människor har också ett ansvar att ta hand om sin privata tillvaro och det ansvaret måste det finnas tid till. Nu har styrelsen tillsatt en arbetsgrupp som skall gå igenom vilka kandidater som finns att tillgå. Inger slutar den 1 oktober, Vi i arbetsgruppen skall redovisa våra synpunkter till valberedningen i början på augusti. Därefter har valberedningen fjorton dagar på sig att lämna förslag till ett medlemsmöte i mitten på månaden. Med semestrar och allt som kommer emellan så inser var och en att tiden är knapp.

Almedalsveckan
För övrigt börjar Almedalsveckan nu och alla partiledare är på plats tillsammans med press och andra löst folk. Det är väl OK att få en betald vecka på Gotland och för att skriva hem om mellan ölandet i ölandet (en vits á la Cello). Frågan är bara hur mycket det förändrar politiken i Sverige? Aftonbladet skryter med att de har den största staben med Lena Mellin i spetsen. Det får en att elakt önska att åskan mullrar hela veckan över ön. Själv har jag väldigt trevligt framför datorn. Jag har installerat ett fotoprogram som gör det möjligt att fixa till mina bilder och jag har säkert tusentals på lager så fritiden är räddad lång tid framöver. Att jag har installerat är förresten en lögn, det är snarare Tobias som gjort det och dessutom skickat med en bruksanvisning som en femåring förstår, så jag klarar det hyfsat.

Text Hans Dahlström

facebook Twitter Email