En blåbrun koalition

Så är det bara att konstatera, Fredrik Reinfeldt vann en pyrrhusseger sin första dag som minoritetsledare i riksdagen.

Han hade två möjligheter. Antingen bortse från sverigedemokraternas 20 ledamöter och försöka nå en uppgörelse över blockgränserna. Helt enkelt utgå från att riksdagen har 329 demokratiska ledamöter och agera utifrån detta faktum.

Den andra möjligheten var att acceptera sverigedemokraternas närvaro och söka parlamentariskt stöd från dessa när han inte kunde få majoritet på annat sätt.

Första frågan i den nyvalda riksdagen var valet av talman. Det visar sig då att oppositionen inte var nöjd med nuvarande talmannen Per Westerberg. Vad en minoritetsledare då har att göra är att se om det finns en möjlighet till en kompromiss. Men Fredrik Reinfeldt fortsätter att agera som om han hade en egen majoritet och samtalar inte ens med oppositionen.

Oavsett hur oppositionen agerar så har Reinfeldt tagit på sig uppgiften att leda en minoritetsregering och det som händer i riksdagen är hans ansvar. När därför det väljs en talman med stöd av sverigedemokraterna har Reinfeldt valt väg.

Folkpartiet har stolta traditioner när det gäller mänskliga rättigheter. En stor liberal profil avled i maj i år, Ingrid Segerstedt-Wiberg, Jag undrar vad hon skulle ha sagt om folkpartiets ledare Jan Björklund, som för makten offrar det hon en gång stred för och sitter med i en regering med stöd av sverigedemokraterna.

Med medlöpare som Björklund, Olofsson och Hägglund är inte Reinfeldt van vid att handskas med så starka personer som de rödgrönas ledare Mona Sahlin. Om han inte lär sig lite ödmjukhet och samarbetsvilja lär han även i fortsättningen få förlita sig på sverigedemokraterna.

Färgskalan ser ut att utökas, efter de rödgröna riskerar vi att också få de blåbruna.

Hans Dahlström (S)

facebook Twitter Email