Elsa Petersson kandidat nr 25

Elsa Petersson

Namn: Elsa Petersson
Bostadsort: Nybro
Ålder:71 år Yrke: Pensionerad undersköterska

Kort info om vem är jag:
Jag är en kuturintresserad föreningsengagerad medmänniska och musiker.
Kort beskrivning varför jag engagerat mig politiskt i Socialdemokraterna i Nybro:
Jag vill utveckla och förbättra för Nybro kommuns invånare. Socialdemokraterna är ett arbetareparti som månar om rätttvisa och jämlikhet.
Vilka är de viktigaste frågorna för dig i Nybro kommun:
Äldreomsogen, barnomsorgen, skolan och ungdomsarbetslösheten
Varför ska man rösta på Socialdemokraterna den 14/9:
För att det äntligen ska bli ordning och reda, rättvisa och solidaritet

facebook Twitter Email