Det är dags nu för en studiecirkel!

Vi skall samlas för att diskutera partiets ideologi och vad vi vill inför framtiden. Framför allt med inriktning på det stundande valet nästa år. Studiecirkeln sker i ABF:s regi och är upplagd som ett diskussionsforum där alla kan vara med. Vi vänder oss till alla intresserade och speciellt viktigt är det för de som är intresserade av kommande uppdrag i fullmäktige, nämnder och kommunala styrelser.
Anmäl dig till info @ socialdemokraternanybro.se
Namn:
Adress:
Telefon:
E-post:
Vilken veckodag som passar dig, bäst, tid och om du skiftjobbar vilken vecka.
Det blir nio lektionstimmar á 45 minuter i år och ytterligare 21 timmar på våren. Hur många timmar/gång och övrigt upplägg bestämmer varje enskild cirkel.

facebook Twitter Email