Den manipulerade valrörelsen

Äntligen har rösten mot medias bevakning av valrörelsen kommit på pränt. Den gör det i den sista skälvande veckan av valrörelsen. Radions P1 belyste missförhållandena utan att media själva tog diskussionen. Nu har emellertid Aftonbladet på sin kultursida presenterat ett inlägg från ”Den Allierade Journalisten”. Den som vill få en motvikt mot den ensidiga mediebevakningen kan för övrigt gå in på www.denallieradejournalisten.blogspot.com och http://johanehrenberg.etc.se/31745/visst-blir-du-manipulerad/

När jag skriver ”äntligen” beror det på att jag i olika sammanhang beskrivet min oro över den ensidiga rapportering som förekommit av valkampanjerna. Nu får denna oro stöd i ovannämnda artikel och Johan Ehrenberg åskådliggör det på sin hemsida.

De falska opinionsundersökningarna, där man blåser upp värdelösa undersökningsresultat, manipulerar med resultaten och ställer ledande frågor för att få de svar man vill ha. Enligt Ehrenberg finns det bara en seriös valundersökning och det var SCB:s från i maj och där fick de rödgröna en egen majoritet.

Det andra är personer som ”åkt gräddfil i valrörelsen”. Det handlar om Carl Bildts beslut att bara delta på egna villkor i debatterna. Och Anders Borgs som oftast får agera expert vid intervjuer i stället för att behandlas som debattör. Hans insats är att han övertog 600 miljarder vid regeringsskiftet och använde det till skattesänkningar på 100 miljarder per år och då i första hand för de som tjänade mest. Resten är en borgerlig bluffgloria, för egentligen har han inte åstadkommit så mycket mer.

Det tredje är att att klimatet ”glöms bort”. Media har undvikit klimatfrågorna för att det är borgarnas sämsta gren.

Johan Ehrenberg efterlyser hjälp i debatten för att få igång en diskussion i denna viktiga demokratifråga. Jag kommer i olika sammanhang att efter valet vädja till mina politiker för att försöka få igång en opartisk undersökning om hur medierna har skött valrörelsen.

Vi har något som heter presstöd, en fråga är om det går att utveckla det så att vi får en bättre balans i debatten? Eller finns det andra lösningar som inte enbart bygger på de fria marknadskrafterna. För är det något den här valrörelsen har visat så är det att vi inte har en fri demokratisk press. Ett typexempel är ”Mosa Mona”. En objektiv granskning kommer aldrig att fria media från den kampanjen.

En intressant fråga är sedan vad som styr den partiska valbevakningen? Är det ägarna? Eller är det högbetalda journalister som gynnats av den förda politiken? I tidningsartikeln ställs frågan om det är journalisternas egna socioekonomiska intressen som styr. Hur mycket nyhetscheferna själva har tjänat på skattesänkningarna, sänkt fastighetsskatt, utnyttjande av RUT-avdrag o.s.v.?

Hans Dahlström (S)

facebook Twitter Email