Byt RUT-avdraget mot högre barnbidrag

1.3 procent av samtliga skattebetalande personer fick avdrag för hushållstjänster. 2.5 promille av de totala antalet sysselsatta arbetar inom hemtjänstbranschen. Av dem har kanske en tredjedel tillkommit tack vare RUT-avdraget. 440 miljoner har det kostat. Av dessa har 307 miljoner gått till personer med en inkomst på över 320 000 kronor om året. Då skall man komma ihåg att det är en persons inkomst det gäller och om vi utgår från att flertalet hushåll innehåller två personer så är den gemensamma inkomsten i de flesta fall högre.
Med undantag för de som ligger i högsta inkomstskiktet, så rör sig avdragen om 3.000-4.000 kronor. Köparna har alltså inte använt RUT-avdraget till att köpa veckostädning, månadsstädning eller liknande, utan köpt tjänsten vid enstaka tillfällen, exempelvis vid flytt- eller julstädning. Så bilden av att barnfamiljer med pressade tidsschema är mest betjänta av RUT-avdraget stämmer inte. Huvuddelen av de 440 miljonerna som RUT-avdraget hittills kostat (och dyrare lär det väl bli när det också skall subventionera hundrastning) har bevisligen gynnat höginkomsttagarna. De få promille det givit i antalet sysselsatta hade med all säkerhet varit till större nytta i exempelvis vård och omsorg. Där räknar man med att det försvunnit cirka 25.000 jobb, alltså betydligt fler än anställda i RUT-avdraget.
Samtidigt som vi alla får vara med att betala 307 miljoner till höginkomsttagarna, även deltidsarbetande och andra med låga inkomster, så har antalet ensamstående mammor som lever i relativ fattigdom tredubblats. I dag räknar man med att var fjärde ensamstående mamma har en svår ekonomisk situation. Relativ fattigdom innebär i klartext att varje krona i extra utgifter, utöver det som går till mat och hyra, innebär att de inte klarar sin ekonomi. De som får lida mest är barnen i dessa familjer som riskerar att hamna i utanförskap.
Så i stället för att lägga 440 miljoner i lyxkonsumtion i form av RUT-avdrag, höj barnbidraget i stället. Se till att barnen till ensamstående mammor får en ärlig chans till en bra start på livet. Och dessutom får en mamma som är nöjd med livet och kan ge den trygghet som är så viktig.
Hans Dahlström (S)

facebook Twitter Email