BrithLouise Fagerstrand nr 10

BrithLouise Fagerstrand
Namn: BrithLouise Fagerstrand
Bostadsort: Alsterbro
Ålder: 66 år
Yrke: Pensionär
Kort info om vem är jag:
En farmor med fem barnbarn som älskar att baka och laga mat. Tycker om att vistas i skogen och på sjön.
Kort beskrivning varför jag engagerat mig politiskt i Socialdemokraterna i Nybro:
För en rättvis socialdemokratisk politik med allas lika värde är i centrum. För att landsbygden inte ska glömmas bort.
Vilka är de viktigaste frågorna för dig i Nybro kommun:
Skola och en trygg äldreomsorg. Bygga bostäder i hela kommunen. Hela kommunen ska leva.
Varför ska man rösta på Socialdemokraterna den 14/9:
För fortsatt samhällsbyggande och ett rättvisare samhälle

facebook Twitter Email