Börje Slättman nr 3

Börje Slättman
Namn: Börje Slättman
Bostadsort: Ekaryd
Ålder: 69 år
Yrke: Lantbrukare

Kort info om vem är jag:
Idrottsman – sjöman – industriarbetare – lantbrukare. Stort socialt engagemang.
Kort beskrivning varför jag engagerat mig politiskt i Socialdemokraterna i Nybro:
För att få påverka kommunens utveckling.
Vilka är de viktigaste frågorna för dig i Nybro kommun:
Skola – barnomsorg -samhällsutveckling.
Varför ska man rösta på Socialdemokraterna den 14/9:
Nej till privatisering av vård – skola – omsorg.

facebook Twitter Email