Besök på KSRR

KSRR Kalmar 091218 001
fr.v. AK:s ordförande Mikael Svanström, vice ordförande Brith-Louise Fagerstrand, ordförande i KSRR:s styrelse Jonas Löhnn, KSRR:s förbundschef Martin Herold, AK:s info-ansvarige Hans Dahlström.

Det blev mycket klagomål och synpunkter om stängningarna av återvinningsstationerna i ytterområdena. Det blev en stor press på lokala politiker att agera. Därför tog de lokala s-föreningarna i berörda områden initiativet till en namninsamling för att undersöka hur stort detta missnöje var. Det kom in drygt 600 namn och dessa listor överlämnades tillsammans med de synpunkter som kommit fram, till KSRR:s styrelseordförande Jonas Löhnn.

För att följa upp listorna begärde Arbetarekommunens styrelse ett möte med KSRR:s representanter. Det mötet ägde rum på fredagen då AK, representerade av Mikael Svanström, Brith-Louise Fagerstrand och Hans Dahlström mötte KSRR:s ordförande Jonas Löhnn och förbundschef Martin Herold.

I princip var vi överens om följande:

1. KSRR ändrar inte på beslutet att stänga vissa återvinningsstationer. I första hand för att det skulle bli för dyrt, vilket i så fall måste kompenseras med höjda taxor.
2. Förändringarna kommer att ske redan efter nyår och Nybro kommer att vara en experimentstation. Utvärderingar kommer att ske efterhand för att se hur det hela fungerar.
3. Förslag från AK att hämtningen vid dörren skall ske oftare än vad som hittills sagt.
4. KSRR måste bli bättre på information och att lyssna på medborgarna.
5. Efter nyår kommer AK att bjuda ner KSRR:s representanter för direkta samtal med medborgarna i berörda orter.

Arbetarekommunen tillsammans med S-föreningar på berörda orter kommer även fortsättningsvis följa upp den vidare utvecklingen.

facebook Twitter Email