BERNT SVENSSON 1935 – 2009

Nybro Socialdemokratiska Arbetarparti har sorg. En av dess främsta företrädare, Bernt Svensson, har gått ur tiden efter en tids sjukdom. En sorg vi delar med många av Nybros övriga invånare. Bernt Svensson var under många år Nybros kommunalråd, en profil som utstrålade ledarskap, men också värme och känsla för kommunen och dess invånare.
När jag i början på 1960-talet valdes till klubbordförande så var Bernt ombudsman i Svenska Fabriksarbetarförbundet. För mig som tämligen orutinerad facklig företrädare blev Bernt ett stort stöd. Han visade ett stort engagemang och han fanns alltid till hands när man behövde hjälp. Bernt pratade ofta om att visa respekt och ödmjukhet för det förtroende medlemmar gett när man valts för ett uppdrag.
Samtidigt var han orädd. När han skulle skriva ett avtal för arbetarna på en stenindustri på Öland var ägaren inte särskilt intresserad. Under tiden som Bernt förklarade vikten av ett avtal, svingade ägaren en slägga hotfullt nära Bernt. Denne lät sig dock inte förskräckas och det hela slutade med att Bernt kunde lämna stenhuggeriet med avtalet påskrivet.
När jag senare flyttade till Nybro så hette kommunalrådet Bernt Svensson. Förmågan att ta diskussionerna och att samtidigt lyssna och samarbeta fanns kvar sedan ombudsmannatiden. Det hände saker kring Bernt som ledde Nybro framåt.
Bland många uppdrag var Bernt ordförande i NBAB och det kan både vi hyresgäster och kommunen sända en tacksam tanke över. Under hans ordförandeskap kunde det kommunala bostadsbolaget utvecklas till det solida bolag det är i dag.
Bernt var i högsta grad delaktig i att Designhögskolan etablerades i Nybro. Säkert såg han med glädje och stolthet på den utveckling det förde med sig i Pukebergsområdet.
Bernt har lämnat oss, men han har gjort avtryck i Nybro som länge kommer att leva kvar.
Vi sänder en stark medkänsla till Bernts familj i denna svåra stund.
Hans Dahlström

facebook Twitter Email