Barometerns censur

Jag har vid flera tillfällen fått frågan om varför vi lokalt inte ses så mycket i debatten i framför allt Barometern. Här är ett exempel. Nedanstående inlägg om ”Mutor och korruption” skickades också till tidningarna bland annat Barometern. Från Jonatan Holgersson på Barometern fick jag följande svar: ”Vi publicerar inte insändare eller debattinlägg som skickats till flera tidningar”. I mitt svar påpekade jag att Barometern publicerar insändare från centrala politiker som finns i tidningar över hela landet och att de insändarna är skickade i massutskick. Dessutom blir det omöjligt att kontrollera om samma insändare är skickade med separat mail till olika tidningar. Svaret från Barometern är ett erkännande att de inte kan se om man skickar separata texter till olika tidningar. Nu skyller man i stället på att man inte tar in insändare som inte har lokal förankring. Så länge Barometern inte kan komma med bättre förklaringar till att de inte tar in insändaren så menar jag att tidningen har en censur som bara tillåter vissa inlägg. Denna sida blir därför det enda forum jag har för att uppmärksamma censuren i moderattidningen. Jag föreslår läsarna av denna spalt att uppmärksamma när Barometern har insändare som också publiceras i andra tidningar och insändare som inte handlar om lokala frågor.
Hans Dahlström
av Barometern refuserad insändarskribent

facebook Twitter Email