Inbjudan till seminarium

Inbjudan till seminarium i Kalmar om BARNOMSORG OCH FAMILJELIV UR ETT JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV Tid och datum: KL. 18.00-20.00 MÅNDAG 9 FEBRUARI 2009 Plats: NISBETHSKA BYGGNADEN, SAL E212, LINNÉGATAN 5, KALMAR Arrangörer: Socialdemokratiska kvinnoförbundet, S-studenter, S-kvinnor Kalmar, S-studenter Kalmar. För mer information kontakta pressekreterare Kajsa Jansson, telefon: 070-365 22 23, kajsa.jansson@s-kvinnor.se

Läs mer

Flytt av expeditionen

Den nya adressen fr.om 09-01-30 till Nybro Arbetarekommun är: Nybro Arbetarekommun Storgatan 42 382 34 Nybro (samma telefonnummer 129 09)

Läs mer

Stöd Palmecentrets insamling till människorna på Gaza

Du kan hjälpa människorna i Gaza genom att ge ett bidrag till Palmecentrets arbete. Pengarna används för att bygga upp nödvändiga samhällsfunktioner och stärka det civila samhället i Gaza. Läs mer här

Läs mer

Vår gemensamma väldfärd

I Stockholm har det privata barnsjukhuset Martina öppnat. Att man öppnar just i Stockholm är ingen slump. Dels underlättas etableringen av att moderaterna med Filippa Reinfeldt i spetsen styr det landstinget. Dels är privata sjukhus intressantast i tättbebyggda områden med stort kundunderlag. För att få tillgång till Martinas tjänster så måste man teckna en medlemsförsäkring…

Läs mer
facebook Twitter Email