Åter en ny kandidat till fullmäktige!

Namn: Ronja Ismail
Ålder. 48 år
Arbete: Samverkansansvarig inom Nybro kommuns individ- och
familjeförvaltning
Utbildning: Lärarutbildning från Iran, Statsvetenskap och sociologi i Sverige
Familj: gift, fyra barn
Andra intressen: Trädgårdsarbete, natur med växter och blommor

Varför vill Du engagera Dig inom S?
– Efter åtta år lämnade jag FP! Jag tycker att S är bättre i mycket!
Som flyktingpolitiken, att alla människor ska känna samma värde
och att de tar hänsyn till de svaga. Löfven är jättebra med sin
folklighet och med sin bakgrund.

Vilka ämnen är viktigast för Dig?
– Integration och skola. Jag är emot friskolor och att de ska vara
vinstdrivande. Jag har anmält mitt intresse till att kandidera på S
kf-lista. Efter avhoppet från L har jag sen våren 2015 varit
politiskt oberoende på kf:s möten.

facebook Twitter Email