Årsmötets uttalande

Vid Arbetarekommunens årsmöte antogs ett uttalande, som redovisas på hemsidan. Min uppgift som ordförande i Info-utskottet var att få detta uttalande publicerat i andra lokala medier. Eftersom flera medlemmar frågat var uttalandet tog vägen vill jag förklara hur jag förvaltat uppdraget.
Den 30 mars hölls en presskonferens med anledning av att Mikael Svanström blivit vald till ordförande för AK. Vid tillfället fanns journalister från Barometern, Östra Småland och Nybro Tidning. Samtliga fick uttalandet från årsmötet. Dagen efter skickade jag uttalandet till respektive tidnings insändarredaktion.
Den 7 april ringde jag upp ansvarig för insändarsidan på Barometern Maria Sjöström och frågade vilken policy som gällde när det gällde denna typ av uttalanden från ett årsmöte. Hon såg inget hinder att publicera uttalandet, utan gjorde bara en sedvanlig bedömning när det gällde det allmänna intresset och hur pass aktuellt ämnet kändes. Uttalandet har inte publicerats i Barometern och tydligen inte bedömts som intressant.
Jag kontaktade redaktionschefen Ulf Carlsson som ansvarar för Östra Smålands insändarsida. Han hänvisade mig till politiska chefredaktören Peter Akinder. Han svarade, ”Vad gäller vår oberoende socialdemokratiska ledarsida har vi inte haft för vana att publicera årsmötesuttalande.” Peter Akinder hänvisade mig därmed åter till redaktionschefen Ulf Carlsson.
Jag tvingas med anledning av detta skyfflande fram och tillbaka mellan olika redaktioner konstatera att årsmötesuttalanden från den Socialdemokratiska Arbetarekommunen inte är intressanta för Östra Småland.
Nybro Tidning har inte publicerat uttalandet och inte svarat på min fråga om vilken policy de har.

Jag kan med detta och med anledning av att tidigare uttalanden från våra årsmöten, konstatera att enda offentliggörandet sker på denna hemsida.
En personlig reflektion dock, om årsmötet i stället hade uttalat sig kritiskt om Mona Sahlin så är jag övertygad om att tidningarna hade varit mer intresserade. Denna typ av mediala värderingar är det viktigt att ta med sig när man ser de sjunkande opinionssiffrorna för Mona.

Hans Dahlström

facebook Twitter Email