Årsmöte Nybro Arbetarekommun 110320

Nybro Arbetarekommun har haft årsmöte i Bäckebo. Mikael Svanström Madesjö fick nytt förtroende som ordförande. I övrigt består styrelsen av Brith-Louise Fagerstrand Alsterbro vice ordförande, Mats Larsson, Örsjö kassör, Carina Akinder, Nybro sekreterare, Bernt Jonsson, Hanemåla, Martina Andersson, Nybro, Eva Karlsson, Glasbygden, Karl Längberg, Nybro, Christer Jonsson, Bäckebo. Vid årsmötet diskuterades bland annat bostäder i Alsterbro och skolsituationen i kommunen. Mötet antog också en uttalande om Håkan Juholts nominering som ny partiledare för Socialdemokraterna.

Uttalande från Arbetarekommunen i Nybro vid årsmötet 2011.

För de som har många och dyra mediciner finns ett högkostnadsskydd på 1.800 kronor. De flesta konsumenterna torde finnas bland långtidssjukskrivna och pensionärer. Alltså de grupper som inte fått ta del av några skattesänkningar. När den borgliga regeringen med KD i spetsen vill höja högkostnadsskyddet till 2.200 kronor, så drabbar det i första hand just dessa grupper. För långtidssjuka och pensionärer slår därför 400 kronor extra hårt efter som de i praktiken drabbats av krympande marginaler. Därför är det ointressant hur länge högkostnadsskyddet befunnit sig på samma nivå. Det avgörande måste vara hur mycket dessa grupper har kvar i plånboken i förhållande till mer gynnade grupper. Med de försämringar som den borgliga regeringens politik har inneburit för långtidssjuka och pensionärer, så borde diskussionen om högkostnadsskyddet i rättvisans namn snarare handla om en sänkning.

Arbetarekommunen i Nybro protesterar mot varje form av höjning av högkostnadsskyddet då det drabbar de mest utsatta i samhället.

Nybro Arbetarekommuns årsmöte 2011-03-20

facebook Twitter Email