Andra veckan i november och Johan gör som Markus

Den ena skandalen efter den andra kommer upp när det gäller vårdföretaget Carema. Cheferna får bonusar, avdelningar tävlar mot varandra i att vara mest kostnadseffektiva, vinsterna som i grunden är våra skattepengar hamnar i skatteparadis. Följden av sparandet är för liten och outbildad personal, ökande fallolyckor och många dödsfall. Ansvarige äldreministern Maria Larsson KD, skyller på personalen och att de inte anmäler missförhållanden. Personalen försvarar sig med att då riskerar de att få sparken. Dessutom säger Kristdemokraten Maria Larsson att det finns missförhållanden på kommunala äldreboenden också. Ett dåligt försvar för ett misskött privat vårdföretag.
Apotekens vinster
Privatiseringen av apoteken blev en flopp. Nu driver de en kampanj för att få mer betalt av staten. Redan får de privata apoteken, men inte de statliga!, extra betalt för att hålla en bra service. Samtidigt läser vi att de privata apoteken genom utnyttjandet av skattelagstiftningen överför miljonbelopp till moderbolagen i de utländska skatteparadisen.
Arbetslösheten
Nu kommer nya prognoser om ökande arbetslöshet. Något som är naturligt i en begynnande lågkonjunktur. Problemet är att Sverige redan har en hög arbetslöshet trots att vi haft en högkonjunktur. Vårt utgångsläge är alltså extremt dåligt och framför allt gäller det bland de yngre där vi är bland de sämsta i Europa.
Vem bär ansvaret?
Nu är frågan, vem bär ansvaret för att de privata vårdföretagen misskötts, att våra skattepengar flödar ut ur landet från vinstdrivande branscher i det som vi tidigare betraktade som kommunala och statliga angelägenheter, att vi har en arbetslöshet som är högre än normalt speciellt bland ungdomen, att resultaten i skolorna blir allt sämre, att klyftorna mellan rika och fattiga ökar, med följden att barnfattigdomen också ökar och så vidare? I olika undersökningar får Reinfeldt och Borg stora förtroenden, så folket tycker tydligen inte att de har något ansvar för missförhållandena. Då återstår tre frågor, Vem bär ansvaret? Vem
regerar Sverige? Har statsministerämbetet fått samma status som kungamakten så att posten bara är
symbolisk? Kungen klipper band och statsministern fotograferas på EU-möten.
Olika tolkningar
I Aftonbladet skriver man om den stora hyresskandalen. I Barometern skriver man om mediedrev. Så kan man ha olika tolkningar om samma sak. Kan det bero på att Aftonbladet vill försvara sin ”sjuka moster”?
Johan Persson följer Markus exempel
Markus vill få bort blocktänkandet och erbjöd djupare samverkan med borgarna för att få bredare beslut i en besvärlig tid. Nu gör Johan Persson samma sak i Kalmar. På riksplanet erbjuder Håkan diskussioner för att få långsiktiga lösningar oberoende av vem som sitter vid den framtida makten. Nu senast gäller det skattelagstiftning, där riskkapitalbolag överför våra skattepengar ämnade för vård skola och omsorg, till skatteparadisen. Det är nog dags för borgarna att stiga upp ur skyttegravarna och ta den utsträckta handen. .
Öppet Hus på Gnistan

Ann-Christin och Hans-Gunnar verkar nöjda med Gnistans nya lokaler

Chefen på Gnistan Christian Franzén berättar för kommunchefen Jan Lagerqvist och kommunalråden vad som händer på Gnistan

En förvaltning som gått lite mot strömmen är Individ och Familj. De har lyckat hålla sin snäva budget och samtidigt låtit tala om sig långt utanför kommungränsen på grund av sitt effektiva och samtidigt medkännande arbete. All heder åt ordförande Ann-Christine Quist-Karlsson, socialchefen Hans-Gunnar Hovbäck och den duktiga personalen. I veckan var det presentation av Gnistans nya lokaler i gamla Ljungdahlshuset. Gnistan är integrationsenheten som ser till att våra invandrare får en så bra start som möjligt, för att snabbt fungera i det svenska samhället.
Hans Dahlström text och foto

facebook Twitter Email