AK Vision 110416


Fullmäktige och nämndsledamöter var på lördagen samlade för att diskutera framtidens Nybro. Prognoserna för arbetsmarknaden ser lovande ut då flera företag har visat intresse för etablering i kommunen. Det i sin tur betyder krav på ökat bostadsbyggande. Med mer inflyttning så ökar också kravet på framför allt barnomsorg och skolor. Många men roliga problem för en kommun i ett expansivt skeende, där en samlad socialdemokratisk politik är nödvändig för att alla skall få del i utvecklingen. Det handlar mycket om framtiden och mottot för dagens samling var Vision 2030. Man kunde till sist konstatera att dagen inte räckte till utan partiet måste planera för liknande inspirations och utbildningstillfällen.

facebook Twitter Email