Vi socialdemokrater i Nybro fick i budgeten för 2018 igenom en satsning på trygghetsskapande åtgärder med 1,5 miljoner kronor!

facebook Twitter Email