Politik verkstad!

För en tid sedan samlades vi i vägga (Karlshamn) för att påbörja arbetet med valmanifest 2018 och lagbygge inför valet. Grunden för detta arbete handlar mycket om vilka prioriteringar och vilka satsningar vi behöver göra i Nybro framöver.
Detta arbetet kommer präglas av ett framåtdriv och en optimism om att Nybro ska utvecklas och vara en växande kommun.
Vi har en del stora utmaningar framför oss och de måste vi ta itu med om vi vinner valet.
Några punkter och politikområden vi bestämde för att fördjupa oss i är följande.

– Vi vill se över Skol och fritids situationen.
Vi kommer bland annat behöva renovera och investera i nya lokaler för att kunna möta vår befolkningsökning. Det är extra viktigt med tanke på de alldeles för stora barngrupperna som vi har. Vi behöver även ta ett samlat grepp om högstadie frågan. KomVux är också en stor fråga där vi i dagsläget inte riktigt räcker till och kan erbjuda ett tillfredsställande utbud.

– Vi vill Bygga bostäder och verksamhetslokaler.
Vi har ett stort behov av att bygga bostäder. Vilka bostäder ska vi bygga i kommunen, kan vi hitta fler boendeformer– anpassade boenden för äldre?
Vi behöver fundera på aktiviteter för våra ungdomar och fritidsgårds situationen där vi endast har ett alternativ och det är minst sagt välfyllt. Ska vi ha ett aktivitetscentrum där flera föreningar och idrotter kan mötas för att utöva sina intressen?

– Vård och omsorg.
Nej till Vinster i vår välfärden och därmed nej till att vinstdrivande företag etablerar sig i våran kommun.
Vi vill fasa ut bemanningsföretag, samtidigt som vi vet att det finns brister och problem i våran egen verksamhet därför vill vi satsa på lön, arbetsvillkor och framför allt arbeta för at förbättra attityder och även göra en värdesatsning.
– Infrastruktursatsningar.
Regionala och lokala satsningar på cykelbanor, kollektivtrafik, VA, Fiber, Vatten.

– Jämlikhet
Jämlikhet är helt centralt för socialdemokratin och vi socialdemokrater i Nybro arbetarkommun ska verka för att vid alla tillfällen som ges företräda vad Svensk lagstiftning säger när det gäller JÄMLIKHET.
Jämlikhet innebär att alla människor ska vara lika inför lagen och ha samma rättigheter oavsett etnicitet, tro, utseende, sexuell läggning, klasstillhörighet och status, åsikt, funktionsnedsättning, kön etc. Trakasserier och diskriminering på grund av olikheter är därför inte accepterat.
Därför strävar vi efter,
-att stärka synsättet på ett jämlikt samhälle
-att stärka jämlikheten mellan föräldrar
-att påvisa människors lika värde
-att syna Islands lika lön mellan könen för samma arbete
Detta är även en del av vårt lokala valmanifest.

Har ni tankar och funderingar är ni välkomna att kontakta oss för samtal.

facebook Twitter Email