Nya miljoner kan rädda välfärden!

Utöver de 56 miljoner som Nybro har erhållit för 2015–2016 satsar nu regeringen vidare på Nybro kommun med ytterligare 33 miljoner.
Det borgerliga styret i Nybro kan tacka sin stjärna för att landet styrs av en vänsterregering som förstår vikten av att välfärd kostar.

Vår regering ökar permanent bidragen till kommuner och landsting med tio miljarder kronor. På sikt kommer pengarna att fasas in i de generella statsbidragen, men till att börja med kommer kommuner och landsting som tagit ett stort ansvar för flyktingmottagandet att prioriteras.

Nu kommer fördelningen se annorlunda ut. I höstas var det ett tydligt fokus på asylsökande. Nu tittar man också på hur många nyanlända man tar emot.
Pengarna kommer inte att öronmärkas, vilket sannolikt kommer att välkomnas av många kommuner. Olika öronmärkta satsningar har varit en stor källa till irritation i kommunerna. Kommunen är skickad att planera sin verksamhet efter lokala förutsättningar.

För Nybros del innebär detta bidrag att vi borde kunna göra stora satsningar inom skola, barnomsorg och omsorg.

• Inom samtliga områden finns behov av fler händer.

• Vi har lång kö inom barnomsorgen, vilket skulle kunna avhjälpas med nya förskolelokaler.

• Eleverna trängs i för små klassrum.

• Omsorgspersonalen är extremt hårt belastad och sjukskrivningstalen är höga pga bl a detta.

• Sälja ut personlig assistans skulle kunna undvikas.

• SFI-undervisning måste starta tidigare.

• Våra nyanlända måste komma ut i praktik och arbete.

Listan kan göras lång, men det viktigaste är signalen från vår regering är att nu är det slut på skattesänkningar och istället satsning på välfärden som gäller. Åtta år av nedrustning inom våra viktigaste områden till förmån för mer i plånboken hos redan välbeställda människor samt stora summor som lämnat landet till skatteparadis.

Tyvärr har vi socialdemokrater inte majoriteten i Nybro och kan därför inte garantera att rätt åtgärder genomförs. Vi kan bara konstatera att förutsättningarna finns.

Socialdemokraternas fullmäktigegrupp

Stig-Roland Fagergård

facebook Twitter Email