1:a majfirande i Nybro

Tillsammans för Sverige

Tack till alla er som deltog i årets första maj tåg i Nybro.

Tillsammans mot klyftor!! Stå upp för den svenska modellen!! Förbättra lägsta pensionerna!! Kulturskolan gör Nybro rikare!! Slopa delade turer!!

Det var några av de budskap som förmedlades idag.

På plakaten kunde man också läsa vad man bör göra för de 33 miljoner som Nybro får i ökade statsbidrag

  • fler medarbetare i välfärden
  • bygg fler förskolor och mindre barngrupper i förskolan

Talare var Djamila Kamaeva från SSU i Kalmar och Anders Henriksson nyvald distriktsordförande i Kalmar läns partidistrikt, landstingsråd och vice ordförande i SKL.

Talen handlade om de utmaningar och möjligheter som kommer med en ökande befolkning vikten av att vi blir fler invånare. Det handlade också om vikten av jämlikhet och att utveckla den svenska modellen. Vi har nu en regering som ger verktyg ut till kommuner och landsting och det handlar om att använda dem rätt.

 

facebook Twitter Email