1 maj 2010


En lite kylslagen dag där vinden stundtals tog tag i de många röda fanorna. Det är val i år och kanske man önskade lite mer engagemang än det hundratalet människor som deltog i manifestationen. Som vanligt Nybro drillflickor i täten följt av Nybro musikkår.

Denna gång utgick man från Badhusparken, genom stan och tillbaka till parken. Där hälsade LO:s Kjelle Lundgren välkommen och så var det dags för ungdomstalaren Dardan Drini. Han tog upp problemet med ungdomsarbetslösheten och manade till röstning för att få bort borgarna från Rosenbad.

Desirée Liljevall började med att tala om kärlek och framför allt den kärlek som fick henne att flytta från Skåne till Kalmar, men som hade sin grund i Nybro. Hon höll ett bra tal om alla de orättvisor som drabbat de mest utsatta grupperna i samhället. Bland annat tog hon upp de rödgrönas senaste löfte om större skattelättnader för pensionärer och på sikt att pensionernas skall beskattas som andra inkomster.

Arbetarekommunens ordförande Mikael Svanström valde att deklamera Mikael Wiehes nya låt ”Ta det tillbaka”. En låt som är en utmärkt illustration till det elände borgarna ställt till med.

Så kunde årets första maj läggas till handlingarna och för deltagarna fanns det hopp om att nästa gång träffas man som representanter för en regering ledd av Socialdemokraterna.

facebook Twitter Email