Varför går det bra för Nybro?

Det går bra för Nybro, skriver Christina Davidsson (c) i Nybro tidning den 19 oktober 2017.

Naturligtvis kan Christina Davidsson (c) berätta att det går bra för Nybro när den socialdemokratiska regeringen har skickat ca 120 mkr till henne och den övriga femklövern eller ska vi kalla den treklövern eftersom liberalerna har en socialde-mokratisk ledamot i fullmäktige numer och moderaterna verkar fjärmar sig från gruppen.

Christina raljerar med att det var turbulens under förra mandatperioden med bl a fastighetsförsäljning och ekonomiskt underskott. Jag håller med om att vi fick sota för det i valet, men jag kan konstatera att Stora hotellet hade funnits kvar som hotell ny-renoverat, utbyggt och säkrad frescomålning.

Christina talar om öppenhet och demokrati. Vi märker det på våra Kommunfullmäkti-gemöten, som numer i stort sett bara innehåller informationer av olika slag. Ytterst få beslutsärenden finns på dagordningen. Varför? Jo fler och fler ärenden läggs på tjänstemannanivå och kommer aldrig upp i dagsljuset.  

Christina slår sig för bröstet med att omsorgen har fått mer pengar och att 2018 skjuter de till mer pengar, Vad är sanningen? Jo, vi sossar såg till att fördubbla deras 4 mkr till 8 mkr i 2018 års budget, även 2017 var det vi som såg till att omsorgen fick ökad budget med 2 mkr, plus

 

  • att 1,5 mkr satsas på trygghetsskapande åtgärder
  • att avsätta 1 mkr per år på utökad lokaltrafik utanför centralorten.
  • att utöka budgetramen för lärande- och kulturnämnden med 1mkr för att bygga ut vuxenutbildningen, riktat mot utbildningar i bristyrken 
  • att utöka budgetramen för lärande- och kulturnämnden med 1,5 mkr för att kunna minska barngrupperna
  • att utöka föreningsstödet till kulturföreningar med 100 tkr per år.

Om vi ska raljera kan man säga att vi i opposition nästan har fått igenom mer än när vi var i majoritet, då vi hade ett NEJ-sägande centerparti vid bordet.

Christina tar även åt sig äran av det lokala lärarlönelyftet! Hur kan du påstå, att det var ni som gjorde det? I kommunplanen för 2017 – 2019 yrkade socialdemokraterna: ”att göra ett generellt lärarlönelyft för de lärare som inte får del av det statliga lärarlönelyftet”. Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med socialdemokraternas förslag.

Stig-Roland Fagergård (s)

Ledamot i KF, KS och v ordf omsorgsnämnden

facebook Twitter Email