Våra politiker

Följande personer representerar Socialdemokraterna i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser i Nybro kommun:

Kommunfullmäktige

Börje Slättman                           Vice Ordförande

Anders Lundell                           Ledamot

Ann Hammenholt                       Ledamot

Ann-Christine Quist-Karlsson     Ledamot

Bernt Jonsson                            Ledamot

Brith-Louise Fagerstrand           Ledamot

Catarina Bentsrud                      Ledamot

Kaj Göransson                            Ledamot

Lennart Storm                            Ledamot

Martina Aronsson                      Ledamot

Martina Andersson                    Ledamot

Mikael Svanström                      Ledamot

Milla Dietrichson                       Ledamot

Natasa Djurovic                         Ledamot

Stig-Roland Fagergård              Ledamot

Elsa Petersson                           Ersättare

Eva Karlsson                              Ersättare

Ingegerd Lagercrantz               Ersättare

Joakim Johansson                     Ersättare

Maria Karlsson                           Ersättare

Wim Bengtsson                         Ersättare

 

Kommunstyrelsen

Mikael Svanström                      Vice Ordförande

Joakim Johansson                     Ledamot

Martina Aronsson                      Ledamot

Stig-Roland Fagergård              Ledamot

Ann-Christine Quist-Karlsson    Ersättare

Brith-Louise Fagerstrand          Ersättare

Kaj Göransson                           Ersättare

 

Lärande- och kulturnämnden

Martina Aronsson                      Vice Ordförande

Catarina Bentsrud                      Ledamot

Joakim Johansson                      Ledamot

Caroline Liffner                          Ersättare

Cristina Ternström                     Ersättare

Elsa Petersson                            Ersättare

Tuija Solin                                   Ersättare

 

Teknik- och samhällssbyggnadsnämnden

Lennart Storm                            Vice Ordförande

Brith-Louise Fagerstrand           Ledamot

Christer Wedell                          Ledamot

Joakim Johansson                      Ersättare

 

Individ- och familjenämnden

Ann-Christine Quist-Karlsson     Vice Ordförande

Natasa Djurovic                          Ledamot

Roland Larsson                           Ledamot

Kenneth Eriksson                       Ersättare

Lena Jonsson                             Ersättare

Wim Bengtsson                         Ersättare

 

Omsorgsnämnden

Stig-Roland Fagergård              Vice Ordförande

Martina Andersson                    Ledamot

Catarina Bentsrud                      Ersättare

Eva Karlsson                               Ersättare

Ingegerd Lagercrantz                 Ersättare

 

Myndighetsnämnden

Ann Hammenholt                      Vice Ordförande

Robert Ternström                      Ledamot

Börje Bäckström                        Ersättare

 

Överförmyndarnämnden

Brith-Louise Fagerstrand        Ledamot

Bernt Jonsson                         Ersättare

 

Valnämnden

Carina Akinder                            Vice Ordförande

Brith-Louise Fagerstrand            Ledamot

Catarina Bentsrud                       Ledamot

Börje Bäckström                          Ersättare

Christer Jonsson                          Ersättare

Kaj Göransson                              Ersättare

 

Nybro kommunbolag:

Mikael Svanström                      Vice ordförande

Martina Aronsson                      Ledamot

Anders Lundell                           Ersättare

Nybro bostads AB:

Börje Slättman                           Vice ordförande

Peter Harrysson                         Ledamot

Michael Vejrum                          Ersättare

Naemi Hammarstedt                 Ersättare

Ab Nybro brunn och Transtorpfastigheter:

Mikael Svanström                      Ledamot

Milla Dietrichsson                      Ersättare

Nybro Energi:

Anders Lundell                            Vice Ordförande

Kristian Lund                               Ledamot

Ann Hammenholt                        Ledamot

Rune Persson                              Ersättare

Urban Nilsson                             Ersättare

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email