MILJÖ OCH KLIMAT

Nybro kommun ska vara en förebild när det gäller miljöarbetet. Vi ska gå före, inspirera och visa vägen för andra genom att i vår egen verksamhet agera klimatsmart. Det gäller allt ifrån energieffektiva byggnader, lokal klimatsmart energi, samt miljöanpassade transporter med förnyelsebara bränslen.

Vi ska aktivt arbeta för minskad användning av naturresurser, förbättrande av människors hälsa, förebygga föroreningar samt för miljöanpassad planering och byggande.

Vi socialdemokrater kommer arbeta för att löpande föra in ytterligare mål i det livsnödvändiga hållbarhetsarbetet. Vi ska prioritera arbetet för giftfria miljöer, mer ekologiska livsmedel och en avfallsminskning genom en ökad sorteringsgrad.

Det ska vara naturligt att alla beslut som fattas ska föregås av en bedömning av vilken påverkan som beslutet har på miljön.

Vi verkar för:
Att alla beslut som fattas ska föregås av en bedömning av dess påverkan på miljön
Att arbeta aktivt för att löpande föra in nya mål i hållbarhetsarbetet
Att prioritera arbetet med giftfria miljöer
Att Nybro kommun ska vara en förebild i miljöarbetet
Att ständigt öka andelen av ekologisk och närproducerad mat som
serveras i kommunal regi
Att ha fortsatt stort fokus på höga hållbarhetskrav vid inköp
facebook Twitter Email