LSS

Ett värdigt liv med livskvalitet är lika självklart för människor som uppbär LSS som för andra. För Socialdemokraterna i Nybro handlar tillgänglighet om att forma ett samhälle som inte sätter gränser för människor med funktionsvariationer eftersom alla människor behövs. En viktig fråga avseende personlig assistans i Nybro är innehållet i verksamheten och hur lagar och förordningar tillämpas och efterföljs. Personer med funktionsvariationer av olika slag ska kunna delta i alla sociala, politiska, ekonomiska och kulturella delar av samhället. Socialdemokraterna satsar på att stärka funktionshindrades möjligheter till utbildning och att komma in eller tillbaks till arbetslivet. Det handlar om värdighet och om mänskliga rättigheter
Lagen om stöd och service (LSS) och assistansersättning behöver ständigt ses över och förbättras. Vår regering har redan nu, i avvaktan på ny lagstiftning, infört bl.a. en ”broms” för så kallad tvåårs-omprövningar och förbättrat möjligheterna för att bevilja personlig assistans för resor, väntetid och beredskap under dygnsvila. Regeringen tar även bort det kritiserade sparkravet på personlig assistans Vår välfärdspolitik skall vara öppen för alla, fördelad efter behov och betald med skattemedel. Ansvaret för detta ligger alltid på våra politiker. Därför ska vi inte sälja bort utförarledet till privata aktörer. Privata alternativ skall få finnas men tillstånd, tillsyn av kvalitet och resultat ska i alla lägen finnas hos det offentliga, så att våra pengar används till det som det är avsett och inte till privata vinster. Det är ju vi skattebetalare som gemensamt betalar denna verksamhet.

Vi verkar för: 
– Att återinföra bussarna till daglig verksamhet inom LSS för att möjliggöra delaktighet och en tryggare transport till sin sysselsättning
– Att LSS verksamheten ska förbli i kommunal offentlig regi med möjlighet att välja privat utförare
facebook Twitter Email