INTEGRATION

För oss Socialdemokrater handlar integration om att alla som kan jobba ska jobba och att språket är nyckeln till arbete. För att snabbare komma in i arbetslivet måste vi få till en bättre process när nyanlända ska kunna validera sina betyg så att de snabbare kan komma ut på arbetsmarknaden. En viktig insats för att få en lyckad integration är att vi riktar insatser för utrikesfödda kvinnor så att de snabbare kan komma ut i arbete och bidrar till vår välfärd.

I Nybro råder det brist på arbetskraft i många branscher. Många av de som kommer är yngre. Hela samhället vinner på ökade möjligheter till utbildning så att fler kan ta lediga jobb. Det är därför viktigt, inte bara för de nyanlända utan även för våra företag att vi snabbt kan få ut våra nyanlända i jobb. Vi vill prioritera att vi snabbt kan erbjuda språkträning och SFI. Vi behöver bygga ut vår vuxenutbildning och tillsammans med näringslivet ta fram utbildningar som leder till jobb. Även om ett jobb är viktigt för en god integration så är det inte tillräckligt. Det är viktigt att de nyanlända lär känna det svenska samhället och våra värderingar.

Vi verkar för:
Att fortsätta bygga ut den yrkesinriktade SFI-utbildningen
Riktade insatser för utrikesfödda kvinnor så att de snabbare kan komma ut i arbete
Att vidareutveckla den obligatoriska samhällsorienteringen för
nyanlända och öka kunskapen om de normer och värderingar som ligger till grund för vårt samhälle
facebook Twitter Email