HELA KOMMUNEN SKA LEVA

Nybro kommun är Kalmar läns näst största kommun till ytan. Det finns därför invånare som bor långt ifrån centralorten. Därför är det viktigt att vi skapar goda förutsättningar för att bo och verka i hela kommunen. Det pågår just nu en fiberutbyggnad för att både invånare och företag ska kunna ha god digitala kommunikationer. Men det räcker inte.

För att kunna bibehålla en god service och få till en god utveckling vill vi skapa forum där kommun, föreningsliv, lokalt näringsliv och invånare möte och pratar utveckling. Det är viktigt att ta tillvara på och stödja det driv och engagemang som finns i bygden. Utan dessa krafter klarar vi inte vår utmaning med en levande landsbygd.
När det finns näringsidkare som vill starta en verksamhet t.ex. affär och bensinmack ska kommunen stödja detta så långt lagen tillåter.

En annan förutsättning är att människor ska kunna bo bra. Därför är det viktigt att det finns tillgång till moderna och bra bostäder i hela kommunen. Idag är det svårt för privatpersoner att få lån till nybyggnation på landsbygden vilket ställer högre krav på oss som kommun se till att det finns bostäder för både yngre och äldre. Inom detta område kan kommun göra mer för att få igång en nyproduktion på landsbygden.

Vi fick under 2017 igenom en satsning på utbyggd kollektivtrafik som ännu inte givit önskad effekt, här kan behövas nya lösningar för att skapa möjligheter för fler att använda kollektivtrafiken. Vi måste hitta nya sätt som tillgodoser framtidens utmaningar.

Vi verkar för:
Att nybyggnation av radhus sker på landsbygden
Att titta på nya möjligheter för kollektivt resande
Att utveckla hur vi kan stödja det lokala näringslivet på
landsbygden
Att skapa mötesplatser för invånare, föreningsliv och näringsliv där vi jobbar med utvecklingsfrågor
Att skapa förutsättningar för att räddningstjänsten ska fungera i hela kommunen
Att genom landsbygdsfonden stötta lokala initiativ för en levande
landsbygd
facebook Twitter Email