ETT LEVANDE CENTRUM

Ett levande centrum är viktigt för kommunkänslan. Torget ska vara en plats där det råder liv och rörelse, det ska vara en plats där möten och samtal sker, det ska vara en plats för alla. Det byggs nu ett flertal bostäder kring torget. Det innebär att en större andel av befolkningen kommer att bo nära torget mot vad det gör idag. Det öppnar för en ökad rörlighet på och omkring torget.

Sedan vi öppnade storgatan för biltrafik har det bildats rörelse i form av bilar som passerar genom centrum, vissa stannar på någon av parkeringsplatserna många andra kör bara igenom. Samtidigt har det skapats en irritation. Gående och cyklister har tvingats upp på trottoarerna och trängs inte bara med varandra utan även med butikernas trottoarpratare och med snö på vintern. Barnfamiljer och äldre vittnar om att de är rädda för att gå på storgatan med sina barn samtidigt som bilarna kör förbi på nära håll. Vi hade hoppats att handeln skulle blossa upp om vi öppnade upp för biltrafik. Tyvärr har inte försöket gett den effekt man hoppats. Flera butiker har de senaste åren stängt, vissa har ersatts av nya medan andra fortfarande står tomma.

Vi vill på grund av dessa anledningar stänga storgatan för trafik och återinrätta den gågata vi tidigare hade. När vi gjort egna undersökningar bland befolkningen är stödet för att stänga storgatan för trafik stort. En
majoritet vill ha tillbaka en gågata där man i eget tempo ska ströva längs storgatan. För personer med handikapp skall det även i fortsättningen vara möjligt att köra in och parkera på angivna platser längs storgatan.

Samtidigt måste arbetet med att göra centrum attraktivt förstärkas. Vi måste ha ett närmare samarbete med näringslivet för att skapa samarbeten kring hur vi informerar invånare och turister vilka butiker som finns, möjlighet till skyltning vid kommunens parkeringsplatser är ett exempel. Vi vill även stärka samarbetet med kommunens olika föreningar och uppmuntra dem till att anordna aktiviteter kopplat till deras verksamhet i centrum.

Vi har några återkommande evenemang i Nybro som lockar mycket människor till centrum. Smaka på världen och tjejkvällarna är ett par exempel på populära återkommande evenemang. Vi vill göra det enklare att skapa nya evenemang. Det är idag för krångligt och tidskrävande för att det ska vara riktigt lockande att lägga ner tiden att genomföra sina evenemangsidéer. Jakten på sponsorer är ofta tidskrävande och i många fall så pass omöjlig att vissa evenemang aldrig kan genomföras. Vi vill därför inrätta en kommunal evenemangsfond där det ska vara möjligt att söka pengar för att genomföra nya och spännande evenemang i vår kommun.

Vi verkar för:
Att återinföra gågata längs storgatan genom centrum
Att inrätta en kommunal evenemangsfond
Att förbättra kommunikation och samarbete mellan kommun och
näringsliv
Att stärka samarbetet med kommunens föreningar
Att förbättra utsmyckning i centrum och skapa mötesplatser på torget
för ökad trivsel för både invånare och besökare
facebook Twitter Email