Vår gemensamma väldfärd

I Stockholm har det privata barnsjukhuset Martina öppnat. Att man öppnar just i Stockholm är ingen slump. Dels underlättas etableringen av att moderaterna med Filippa Reinfeldt i spetsen styr det landstinget. Dels är privata sjukhus intressantast i tättbebyggda områden med stort kundunderlag.

För att få tillgång till Martinas tjänster så måste man teckna en medlemsförsäkring på c:a 4.000 om året. Försäkringen har ett tak vilket innebär att den försäkrade får betala överskjutande belopp när kostnaden passerat detta tak. Ett barn med medfödda eller kroniska sjukdomar kan inte teckna en försäkring. Vården beskrivs som lättakut, vid dyrare behandlingar hänvisas barnet till den offentliga sjukvården. English to Myanmar dictionary . Man skulle kunna travestera Hasse Alfredssons präst, ”man suger ut det gottaste”.

För den som inte har medlemskap i Martina kostar ett besök 1.500 kronor. Blir barnet inlagd för en åkomma så kostar det ett antal tusenlappar per dygn. För ett barn utan försäkring kan exempelvis en blindtarmsoperation kosta cirka 10.000 kronor.

Privatskolorna ökar i antal och många av dem riktar in sig på de elever som kan betala lite extra. Privatvården breder ut sig, liksom den privata äldreomsorgen, men det är inte gratis.

Ersättningarna vid arbetslöshet och sjukdom blir allt sämre, därför tvingas människor att teckna tilläggsförsäkringar för att klara en eventuell krissituation. Men även här finns det en risk. Den med dålig utbildning och som därmed har svårare på arbetsmarknaden kan få betala en högre premie. Den som har fler sjukskrivningar eller bedöms riskera att bli mer sjuk, till exempel på grund av fetma, får betala högre avgifter.

Men om man betalar extra för barnens sjukvård, barnens skola, äldreomsorg, extra arbetslöshetsförsäkring eller extra sjukförsäkring, hur villig är man då att också betala för den generella välfärden?

Det är knappast seriös journalistik att syssla med idolundersökningar om vilken minister som är populärast. Det handlar inte om Reinfeldt och Borg, de är liksom sina företrädare, Bohman, Bildt och andra högerpolitiker bara budbärare för det kapitaliska system som nu brutit samman. how to buy a domain name forever . I stället borde det handla om vilka konsekvenser den förda politiken för med sig.

Ett samhälle där lägre skatt för de som har arbete betalas av de som är arbetslösa, sjuka eller är pensionärer.

Ett samhälle där barnens vård och omsorg bestäms av föräldrarnas plånbok.

Ett samhälle som i takt med att de ekonomiska skillnaderna skapar utanförskap, riskerar att bli allt mer våldsamt.

Alternativet är en politik där var och en solidariskt betalar efter förmåga, i ett samhälle som tar ansvar, där alla goda krafter samverkar . Ett system som byggts upp under generationer och som i längden visat sig hållbart.

Hans Dahlström

facebook Twitter Email