Valplan med aktiviteter!

Valplan aktiviteter

Torsdag 24 maj              Torget         11.00 – 13.00                 Ansvarig: Fagge

Torsdag 24 maj              Dörrknackning 18.00 – 20.00         Ansvarig: Martina Ar

Torsdag 31 maj              Torget         11.00 – 13.00                 Ansvarig: Börje S

Torsdag 7 juni                 Torget         11.00 – 13.00                 Ansvarig: Lennart S

Torsdag 14 juni              Torget         11.00 – 13.00                 Ansvarig Fagge

Torsdag 21  juni             Torget sill och potatis 11.00 – 13.00 Ansvarig: Mikael

Fredag 1 juni                   Korvgrillning K-hall 17.00 – 20.00 Ansvarig: Mikael Lördag 2 juni                      Torget         10.00 – 13.00                 Ansvarig: Ann A

Lördag 9 juni                   Torget         10.00 – 13.00                 Ansvarig: Anders L

Söndag 10 juni               Dörrknackning 17.00 – 19.00         Ansvarig: Martina Ar

Lördag 16 juni                Torget         10.00 – 13.00                 Ansvarig: Martina Ar

Anmälan till deltagande av aktiviteterna görs som vanligt till Jenny på partiexp, tfn 0790739471 eller mail info@socialdemokraternanybro.se

Om vi ska vinna valet i Nybro krävs att alla medlemmar drar sitt strå till stacken och hjälper till att synas och sprida vår politik.

Du som står som ansvarig (vice ordförande) till en aktivitet är skyldig att hålla kontakt med Jenny för att kolla hur många anmälda det är. Om det behövs skall du själv ragga upp folk till deltagande.

Informationsutskottet

 

facebook Twitter Email