Vad är trygghet för dig?


Vi Socialdemokrater har just haft kongress på temat ”trygghet i en ny tid”. Nu är vi ute för att lyssna på vad just du upplever som viktigt för din trygghet, i samhället så väl som i kvarteret.
Här är Mikael Tillsammans med Fagge ute och ställer frågan till Nybroborna.
Vad är den viktigaste trygghetsfrågan för dig?

facebook Twitter Email