Uttalanden från Nybro Socialdemokraters årsmöte

Vid Nybro Socialdemokraters årsmöte riktades kritik mot det så kallade Fas 3.Fas 3 träder i kraft när personer gått arbetslösa i över 450 dagar. Deltagandet är obligatoriskt, densom inte deltar mister sin ersättning och kan nekas kommunalt försörjningsstöd. Deltagarna avlönasmed 65 procent av tidigare lön. Ersättningen täcker i bästa fall normen för försörjningsstöd, i annatfall får kommunen gå in och täcka upp. Har man ingen A-kassa är det försörjningsstöd som gäller.Arbetsgivaren erhåller för varje person 225 kronor per dag. Det finns inga krav på arbetsgivarenatt lämna intyg, betyg eller eller att erbjuda en fast anställning. Formen av arbete kan vara vadsom helst, från att sitta och sticka hela dagarna, till att springa till bolaget åt chefen. Genom att hapersonen inom sina väggar kan arbetsgivaren varje månad kvittera ut 5.000:-. Som längst kan fas 3vara i två år, sedan är det bara att kasta ut denne och ta in nästa.För den arbetslösa kan det innebära en förnedrande tillvaro, där det enda som utvecklas är ettsjunkande människovärde. Risken är uppenbar att arbetaren är kvar på ruta ett när två år har gått.
Vi socialdemokrater anser inte att Fas 3 är en framkomlig väg. För det första av den anledningenatt åtgärden aldrig diskuterades med arbetsmarknadens parter. Något som hade kunnat innebäraen annan och effektivare inriktning. Vi tror att det går att använda pengarna till att skapa arbeteninom exempelvis den offentliga sektorn. Arbeten som är anpassade till de problem som uppstårför människor som efter 450 dagar inte lyckas få ett arbete. Vi är också säkra på att det går attskräddarsy en utbildning för många av dessa människor som kan anpassas till deras förmåga menändå vara attraktiv på en kommande arbetsmarknad.Det är knappast utvecklande när människor upplever Fas 3 som rena slaveriet. Eller när det finnsarbetsgivare som struntar i dessa människor och bara är ute efter gratis arbetskraft tillsammans med5.000 i månaden för ”besväret”.
Nybro Socialdemokraters årsmöte vill härmed kraftfullt uttala sitt motstånd mot Fas 3 ochrekommenderar regeringen att söka bättre lösningar för de cirka 20.000 människor som i dagbefinner sig i denna så kallade åtgärd.

Nybro 2011-02-20

Karl Längberg
ordförande

Hans Dahlström
info-ansvarig

facebook Twitter Email