Tredje veckan i september och Reinfeldt

Tredje veckan i september och Reinfeldt mumlar som vanligt vid riksmötets öppnande.
Kungafamiljen åker i öppen vagn och vinkar allra nådigast åt populasen som niger och bockar. Därefter inträder sagda kungafamilj in i vår beslutande församling och blå som röd står giv akt och sjunger ”Ur svenska hjärtans djup en gång”. Tyvärr hörde jag inte om de sjöng den femte versen: ”Du himlens Herre, med oss var, som förr du med oss varit har, och liva på vår strand det gamla lynnets art igen hos sveakungen och hans män. Och låt din ande vila än utöver nordanland!” Den versen gillas säkert av Åkesson och hans kumpaner. Kungen läser sedan sitt av hovnarrarna skrivna tal och riksmötet är öppnat.
Reinfeldts syn på att ta ansvar.
Så skall statsminister Reinfeldt peka ut Sveriges framtid. Ansvar bla bla, ansvar bla bla, ansvar bla bla. I en halvtimme upprepar han detta mantra och den lyssnande riksdagshopen försöker hålla sig vaken. Möjligen med undantag för kungen, men han sitter väl och tänker på sina kaffeflickor. Reinfeldt säger att han skall ta ansvar. Men för vadå? Inte för fler människor som hamnar i utanförskap. Inte för den växande grupp som drabbas av barnfattigdom. Inte för det accelererande våldet som beror på växande klyftor i samhället. Inte för miljön som blir lidande av att järnvägen inte fungerar och människor väljer att åka bil istället. Inte för arbetslösheten som är permanentad på en allt högre nivå. Inte för sjukskrivna som inte blir trodda på grund av de direktiv regeringen givit Försäkringskassan. Inte för att pensionerna urholkas allt mer och att därmed samhället förlorar köpkraft. Inte för de utnyttjade och vanvårdade fosterbarnen. När Reinfeldt tar ansvar sätter han sig på kassakistan och skryter med att han är bäst i världen, medan Sverige går på tomgång. Möjligen med undantag för krögarna som får en momssänkning så att krognäringen blir lönsammare. Länder som Grekland, Italien och Spanien genomgår ekonomiska stålbad. Men det är inte bara av ondo, det skapar kreativitet och företag i nya sektorer. Det fungerar ungefär som en trögstartad bil, när den väl får upp farten så kan det gå fort. Risken är stor att ett stillastående Sverige blir omkört oavsett hur mycket som finns i kassakistan. Pengar är bara papper så länge de inte används till något.
Politiker i folkdräkt
Förr i tiden kunde man se Maud Olofsson i folkdräkt. Men i takt med vridningen mot Stureplanscentern är det en annan klädkod som gäller. Förmodligen betydligt dyrare. Något märkligt var det att i TV:s intervjuhörna se Åkesson (SD) och Romson (MP) sitta bredvid varandra i folkdräkt. Förhoppningsvis var det det enda de hade gemensamt.
Nybro kommun klarar sig bra i SKL:s undersökning
Svenskt Näringslivs företagsundersökning gav Nybro en bottenplats och vi hävdade då att det var en ointressant partsinlaga. Media och borgarna gjorde dock stor sak av undersökningen. Nu kommer SKL:s betydligt mer neutrala undersökning och den visar att Nybro kommun klarar sig bra i förhållande till andra kommuner. Men så värst stora rubriker har det inte resulterat i våra tidningar eller i lokalradion och från oppositionen har det varit ganska tyst.
På Stockholms Universitet läser man vår hemsida.
Studieförbundet Näringsliv och Samhälle visar i sin rapport att privatiseringar inte blir bättre eller billigare. Självklart är det en ideologisk fråga, skall staten äga eller inte. Detta föranleder Ulf Wickbom i Barometern till en helsida om Nybro och utmaningsrätten. Det intressanta är att han utnämner Kaj Raving som majoritetens företrädare i frågan. Socialdemokratiska medlemmar har undrat över varför det oftast är företrädare från oppositionen, i första hand Christina Davidson ( C) och Peter Lilja (M), som framför åsikter om Nybros politik. Den enda förklaring jag har fått är att journalisterna söker sig till de företrädare som är lättast att nå. Har Peter Lilja ungefär 75 % av majoritetsledarens arbetsbörda, så är det kanske inte så märkligt att han oftare är tillgänglig. Kaj Raving är en av Barometerns insändarfavoriter. När jag tittar på min egen produktion av insändare till Barometern så rör det sig om ett 20-tal under det senaste halvåret, varav någon har tagits in. (I sammanhanget bör nämnas att Östra Småland har slutat med den verksamheten). När därför Ulf Wickbom utnämner Kaj Raving som företrädare för majoriteten i Nybro så är det en produkt av tidningens egna prioriteringar. Majoriteten har 25 ledamöter och åsikten om utmaningsrätt bestäms inte av tre vänsterpartister. Frågan har diskuterats på ett flertal socialdemokratiska möten och svaret på motionen är i första hand resultatet av de diskussionerna. Socialdemokraternas möjlighet att bli hörd i en mediedebatt som styrs av högerpressen är till exempel på denna hemsida. En tröst i sammanhanget är då ett samtal jag fick i veckan. En student från journalistlinjen vid Stockholms Universitet hade läst en av krönikorna och ville göra en intervju med mig. Så gör som studenterna på journalistlinjen vid Stockholms Universitet, läs www.socialdemokraternanybro.se
Text Hans Dahlström

facebook Twitter Email