Tredje veckan i februari och brottsligheten på tapeten

På initiativ från socialdemokraterna hade riksdagen en extra debatt om brottsligheten. Mycket beroende på vad som hänt i Malmö med bland annat flera mord. Nu är fokusen på just Malmö, men problemen finns över hela landet. I Kalmar har vi sett dem i Bergaområdet med ett antal bränder där förövarna i dagarna fått sin dom. Självklart kan vi aldrig acceptera ett laglöst land och har vi misslyckats med brottsbekämpningen så måste vi ta till andra och bättre åtgärder. Detta är alla överens om. Problemet uppstår när vi diskuterar orsak och verkan. Typiskt är att justitieminister Beatrice Ask inte med ett ord nämner detta i sitt slutanförande. Vi vet att arbetslöshet, dåliga bostäder, nedslitna kvarter och barnfattigdom är den bästa grogrunden för rekrytering till kriminalitet. Parallellt med bekämpningen av brottsligheten så måste man ändra en politik som leder till att allt fler hamnar på samhällets skuggsida. Det är en investering för framtiden. Detta nämnde en rad talare men inte Beatrice Ask. Märkligt är att KD:s representant uppehöll sig en hel del vid ungdomsarbetslösheten och fick applåder från sina allianskamrater. Men KD ingår i den regering som misslyckats på den punkten, så frågan är om sittande regering applåderade sitt eget misslyckande? Så länge vi har en regering som har som uttalat mål att öka klyftorna i samhället, så kommer vi på sikt aldrig kunna lösa problemen. Oavsett hur många poliser vi sätter in.

Markus utspel om kommunsammanslagning

Så har vi då fått läsa i tidningarna att Markus vill ha en sammanslagning av kommunerna för att bilda en storkommun. När jag i mitten på 80-talet bodde i Torsås kommun så skrev jag en insändare där jag ifrågasatte Torsås möjligheter att i framtiden vara en egen kommun. Jag menade då att det fanns risker med att vara en industrikommun och så beroende av några få stora företag. Kommunen hade då drygt 8000 invånare. Idag har de stora företagen övergett kommunen och invånarantalet har sjunkit under 7000. Det kommer att bli fler boenden över 70 år och ungdomarna kommer att försvinna. Den kommunala servicen blir mycket svår att upprätthålla med minskande antal barnfamiljer och fler som behöver äldreomsorg. Mina profetior visade sig tyvärr vara riktiga. Nybro kommun har ungefär samma struktur som Torsås, med ett antal stora dominerande industriföretag och sjunkande invånarantal. Men kommunen är ännu inte i samma läge som Torsås. Två saker krävs, fler företag utanför industrin med klara inriktningar, som turism, design, upplevelser och liknande.
Ett utökat samarbete med grannkommunerna så att man får en effektivare organisation. Med tanke på vad som hände när man försökte slå ihop de bägge Ölandskommunerna tror jag det tar tid innan det bildas en storkommun. Men man kan som sagt börja med ett utökat samarbete. En annan detalj är hur man utvidgar Nybro. Genom att bygga både bostäder och industrier mot Kalmar så blir det med tiden naturligt att närma sig den stora centralorten. Om vi hade haft en storkommun i dag är jag övertygad att vi till exempel hade fått mer pengar när Vägverket fördelat sina anslag. Trots allt kan en riktig storkommun visa mer muskler! Däremot tror jag inte på en sammanslagning av kommunerna i glasriket. Att slå ihop ett antal småkommuner med likartade problem innebär knappast att man får en effektivare storkommun.

Sven Wolter och Reinfeldt

Sven Wolter har ett program i P1 där han senast kritiserade Reinfeldt och hans politik på ett typiskt ”Woltersätt”. Då grep censuren in. Man får tydligen säga vad som helst och vilka lögner som helst om exempelvis Håkan Juholt, men blir censurerad om man kritiserar Reinfeldt. Wolter tog konsekvenserna av detta beteende och avgick omedelbart.

Aftonbladet listar sina scoop

I dagarna har Aftonbladet listat sina scoop. Överst står Håkan Juholts så kallade hyresaffärer. Det finns väl ingen artikel som blivit så ifrågasatt som alla de lögner som skedde när man bredde på med flera sidor om den ”affären”. Snacka om en höna som blev en fjäder.

Hans Dahlström

facebook Twitter Email