Tillrättaläggande när det gäller valen till nämnder och styrelser

Vid Arbetarekommunens årsmöte valdes ”Valberedning kommunala val” med elva ledamöter. Den valberedningen har nu begärt in förslag från S-föreningarna på ledamöter till olika styrelser och nämnder. Den 22 november kommer AK att ha ett medlemsmöte där valberedningens förslag kommer att framläggas och behandlas i sedvanlig ordning. De kandidater som är aktuella är de kandidater som inkommit till valberedningen inom nomineringstiden.

facebook Twitter Email