Sviker C Bäckebo ?

I valrörelsen fanns en stark politisk vilja att alla skolor skulle bevaras, men har den styrande minoriteten med stöd av Sverigedemokraterna har inte givit budgetförutsättningar för att hålla det löftet.

Varje gång en ny verksamhetsplan och budget har beslutats i fullmäktige under denna mandatperioden, har vi Socialdemokrater föreslagit och finansierat mer pengar till Lärande och Kulturnämnden. Vid varje tillfälle har den styrande minoriteten och Sverigedemokraterna röstat ner de förslagen.

Idag ser vi konsekvenserna av de besparingar som nämnden tvingats göra på grund av minskad ram från fullmäktige.

Detta gör att vi idag har en ansträngd situation på alla våra skolor och stor andel av våra lärare anser att de inte hinner med sina arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt och att de inte har perioder av återhämtning.  Detta gäller som sagt på alla skolor i vår kommun men riskerar bli extra tydligt på en mindre skola där det kollegiala utbytet och stödet är mindre.

Till detta kommer en stor nationell lärarbrist där kommuner och privata skolhuvudmän bjuder över varandra i både lön och förbättrad arbetsmiljö.

Därför måste vi i Nybro kommun vara på tå och i framkant och inte bara ha bra skolresultat och trivsel för eleverna vi måste också jobba hårdare med lärarnas situation och säkerställa att det är attraktivt att jobba på alla våra skolor.

Här har vi inte lyckats fullt ut och Bäckebo är ett tydligt exempel. Att i det läget göra en snabb rekryteringsprocess för att om den misslyckas lägga skolan i malpåse är inte tillräckligt.  Vi i socialdemokraterna anser att det kommer vara ännu svårare att i lärarkrisens spår lösa bemanningen på en skola som ligger i malpåse än på en skola som är igång. Därför anser vi att förvaltningen ska få i uppdrag att jobba med två spår ett huvudspår och en reservplan.

Huvudspåret består i att

  • låta någon oberoende person titta på vad som gjort att lärarna valt att sluta
  • ta fram förslag för hur man kan skapa en miljö som får lärare att trivas på alla skolor och motverka de negativa effekter och den utsatthet som uppstår på en liten skola. Detta gäller tex  utveckla det kollegiala utbytet med lärare på andra skolor, tillgången till andra resurspersoner, elevhälsa eller annan funktion för att avlasta lärarna
  • att rekryteringsförsöken fortsätter för att kunna bemanna Bäckebo skola
  • samt att om detta misslyckas har en reservplan för att flytta eleverna till andra skolor
  • och att slutgiltigt beslut fattas i månadsskiftet juli/augusti

 

Att lägga en skola i malpåse på en ort som Bäckebo är ett sätt för den politiska ledningen att smita undan ett beslut om nedläggning. Om det finn politisk vilja måste man från politiken säkerställa att man skickar med resurser för att fullgöra den viljan. En vilja utan budgetmedel är bara valfloskler.

Kommer Centerpartiet att stå vid sitt ord i valrörelsen eller sviker de Bäckebo?

facebook Twitter Email