Sven-Erik Österberg på DelTa


Sven-Erik Österberg, Inger Rydbrink och Peter Kallenberg (Del-Ta)

Besöken av toppfigurer duggar tätt så här i valtider. Så tätt att det är svårt för en hemsideskribent att hänga med. På måndagen gästades Nybro av den förre socialdemokratiske biträdande finansministern (puh, det var en lång titel) Sven-Erik Österberg. Det är en inte alltför vild gissning att han kommer att få en tung post i den tillträdande rödgröna regeringen. Därför var hans intresse för verksamheten på Del-Ta mycket värdefull.
Under valrörelsen ansvarar Sven-Erik för arbetsmarknadspolitiska frågor och att ge människor med svårigheter att komma in på arbetsmarknaden ett stöd är väldigt viktigt. Sven-Erik menade att det finns alldeles för få verksamheter som Del-Ta och Samhall som bevakar dessa människors möjligheter. Han delade ledningens uppfattning att alla människor måste känna sig viktiga i samhället och behövda. En verksamhet som Del-Ta där man faktiskt producerar till industrin och har ett lönsamhetskrav, dock under speciella förutsättningar, ger människor ett värde. De anställda blir en kugge i samhällsmaskineriet och står inte utanför. Inför förra valet hade vi socialdemokrater en slogan, Alla ska med, och den gäller fortfarande. En garanti för den utvecklingen i Nybro kommun är att vi har ett kommunalråd som heter Inger Rydbrink, som alltid engagerat sig för de människor som ibland inte har passat in i det slimmade samhället.

facebook Twitter Email