Svar till Ivan

På grund av att jag är svartlistad på Barometerns insändarsida så använder jag vår egen hemsida för att svara på Ivan Peterssons insändare i Barometern. (Väl att märka att det står var och en fritt att skriva inlägg på denna sida, men tyvärr är medlemmarna dåliga på det). Av budgetberedningen har BUN fått ett direktiv att spara drygt 20 miljoner eller cirka 7% av hela sina budget. I den budgetberedning som tog beslutet sitter bland annat en representant från Bäckebo och som dennes ersättare en representant från Alsterbro S-förening. Med tanke på att Alsterbro-Bäckebo representerar cirka 6% av s-underlaget i hela kommunen, men har hälften av s-representationen i budgetberedningen så är området väl representerat i det högsta beslutande organet. Men det innebär också ett ansvar. Budgetberedningen har givit BUN ett direktiv att minska sina kostnader och då kan inte budgetberedningen kritisera BUN för att de följer detta direktiv. Så när Ivan kritiserar förslaget om en nedläggning av högstadiet i Alsterbro skall han i första hand vända sig till de som han själv valt in för att ta ansvar för kommunens finanser. Där finns det politiska huvudansvaret. Men egentligen ligger inte problemen på denna nivån. Hur många i Alsterbro ser en vinst med att gå på krogen lite billigare? Och hur många tror att det blir billigare? Regeringen har skänkt krögarna 5.4 miljarder kronor i hopp om att restaurangerna skall sänka priset och anställa fler ungdomar. En idé som numera inte ens regeringen själva tror på. För de pengarna kunde man anställt 15.000 inom kommunerna. Eller kanske behållit högstadiet i Alsterbro. Så frågan är hur mycket Alsterbroborna går på krogen och hoppas få nytta av de 5.4 miljarderna? Borde de kanske rikta sin ilska mot den regering som prioriterar krögarnas plånböcker i stället för högstadiet på landsbygden? För mig vore det mer konstruktivt än att så splittring mellan partikamraterna. De partikamrater man själv tvingat till sparåtgärder. Dess utom tycker jag det är fult att spela ut olika kommundelar mot varandra. Det gynnar sannerligen inte vårt parti. Sanningen är att den ständiga kritiken från Alsterbro s-förening med påstående om att orten skulle missgynnas i förhållande till tätorten skapar en dålig stämning bland våra väljare. Dess utom vore det märkligt med tanke på att Alsterbro är överrepresenterad i KSAU, budgetberedning och KS.
Hans Dahlström

facebook Twitter Email