Socialdemokraternas nomineringar till nämnder och styrelser i Nybro

Vid sitt medlemsmöte beslöt Nybro Arbetarekommun föreslå följande nomineringar till nämnder och styrelser.

Kommunstyrelsen: Ordförande Inger Rydbrink. Kaj Göransson, Karl Längberg, Brith-Louise Fagerstrand, Anders Lundell. Ersättare: Bernt Jonsson, Mats Larsson, Ann-Christin Qvist-Karlsson, Cecilia Olsson, Martina Andersson, Hans Dahlström.
Barn- och Utbildningsnämnd: Ordförande Börje Slättman. Eva Karlsson, Cecilia Olsson, Josefin Hugosson, Martina Aronsson. Ersättare: Kitty Johansson, Dardan Drini, Jens Johansson, Christina Ternström, Anders Lundell, Ann-Christine Holm.
Individ- och Familjenämnden: Ordförande Ann-Christin Qvist-Karlsson. Lena Jonsson, Åke Liljegren, Roland Larsson. Ersättare: Richard Larsson, Christina Lund, Linda Dahl-Arnehall, Anneli Storm.
Kultur- och Fritidsnämnden: Ordförande Markus Lund. Elsa Pettersson, Catarina Bentsrud.
Ersättare: Dardan Drini, Carina Akinder, Börje Bäckström, Vim Bengtsson.
Omsorgsnämnden: Ordförande Bertil Johnsson, Johan Holm, Ingegerd Lagercrantz, Per-Ola Johansson, Milla Dietrichson. Ersättare: Laila Johnsson, Mona Wallsten, Ann Hammenholt, Roland Larsson, Christer Jonsson.
Samhällsbyggnadsnämnden: Ordförande Mats Larsson. Göran Dackebro, Tomas Jonsson, Hans-Christer Holm. Ersättare: Per-Ola Johansson, Robert Ternström, Daniel Andersson, Mats Dahl, Kenneth Eriksson.
Tekniska nämnden: Ordförande Lennart Storm. Christer Wedell, Leif Urup, Brith-Louise Fagerstrand. Ersättare: Ann Hammenholt, Tore Isaksson, Mats Dahl, Kenneth Eriksson, Hans-Christer Holm.
Valnämnden: Ordförande Inger Rydbrink. Christer Jonsson, Carina Akinder . Ersättare: Catarina Bentsrud, Börje Bäckström, Göran Dackebro.
AB Nybro Brunn: Ordförande Kaj Göransson. Martina Andersson, Mikael Svanström. Ersättare: Börje Slättman, Carina Akinder. Stämmoombud: Bernt Jonsson
Energibolagen, Fastigheter i Nybro AB, Nybro Värmecentral: Ordförande Mikael Svanström.
Rune Persson, Tobias Åberg. Ersättare: Mats Dahl, Urban Nilsson, Tomas Jonsson. Stämmoombud:
Bernt Jonsson.
Nybro Bostads AB (NBAB): Ordförande Bertil Johnsson. Carina Akinder, Mats Larsson.
Ersättare: Britt Israelsson, Börje Bäckström, Malin Arnesson, Catarina Bentsrud. Ägarombud: Bernt Jonsson.
Ledamot i AB Glasriket: Inger Rydbrink. Ombud på ordinarie bolagsstämma: Bernt Jonsson.
Ombud i Kalmar Läns Pensionsförvaltning AB: Inger Rydbrink.
Ombud i Kalmar Läns Trafik AB: Inger Rydbrink. Ersättare Kaj Göransson.
Ledamot i Förbundsfullmäktige och ledmot i förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR): Mikael Svanström
Nämndemän: Rolf Annér, Christina Lund, Raif Mehmeti, Eddy Sandgren, Kerstin Jonsson.
Ledamöter Regionförbundet Kalmar län: Inger Rydbrink, Karl Längberg. Ersättare Kaj Göransson, Martina Andersson.
Ledamot i Regionförbundets Primärkommunala nämnd: Inger Rydbrink. Ersättare Kaj Göransson.
Ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län: Ann-Christin Qvist-Karlsson.
Ledamöter för stiftelsen Qvarnaslät-Nybro Hembygdsgård: Ronny Hjärtstrand. Hans-Christer Holm. Ersättare: Elsa Pettersson, Mats Larsson.
Ledamöter i Syskonen Johanssons Stiftelse: Björn Lagerkrantz, Leif Urup, Hanne Jensen.
Ersättare: Roland Gabrielsson, Arne Karlsson
Representant i Vattengrupp (Alsterån, Hagbyåns/Halltorpsån, Ljungbyåns och Snärjebäckens
Vattenråd)
: Mats Larsson. Ersättare: Lennart Storm.
Överförmyndarnämnden Nybro,Emmaboda,Torsås, Uppvidinge kommuner): Ordförande och ledamot Christer Jonsson. Ersättare ledamot: Brith-Louise Fagerstrand.
Huvudman Ålems sparbank: Anders Oscarsson.
Diverse lekmannarevisoruppdrag: Eddy Sandgren, Ronny Hjärtstrand, Arne Wittenberg, Brittmari Tauber, Göran Dackebro, Catarina Bentsrud, Olov Marcusson, Malin holgert, Martina Aronsson, Johan Aronsson.

facebook Twitter Email