Socialdemokraterna avslutar samarbetet inför valet

Under hösten 2011 i samband med budgetarbetet för 2012 bröt vi vårt samarbete med Vänsterpartiet. Läget då var att konjunkturen hade försämrats och våra skatteprognoser skrevs ordentligt. Budgetarbetet som gjort innan semestern var tvunget att göras om, då det fattades över 20 miljoner kronor. Det krävdes tuffa och inpopulära beslut som Vänsterpartiet inte vågade ta.
Där och då var vi tvungna att bryta för att kunna ta ansvar för kommunen.
Detta gjorde att vi fick minoritetsstyre i kommunen. För att kunna få igenom förslag krävs majoritet, och frågan ställdes då till flera partier om samarbete. I februari 2012 enades vi och Moderaterna om att samarbeta i fem viktiga frågor i kommunen. Vi var också eniga om att vi inte behövde vara eniga i övriga frågor, men vi skulle inte bedriva konfrontationspolitik mot varandra.

Vad har nu hänt under detta samarbete
– vi tog fram en vision om att växa
– vi har påbörjat arbetet med hur vi kan få en bättre och mer enhetliga processer och tydliggöra den politiska styrningen
– vi har sänkt kostnaderna för den politiska organisationen genom all slimma den.
– vi har fått skolor som håller nationell toppklass
– vi har påbörjat arbetet med att ersätta de gamla och ur miljö och arbetesmiljöperspektiv dåliga pannorna vid Kährs med ett kraftvärmeverk. Detta är en stor och viktig investering för Nybro kommun, dess invånare och näringsliv.

Men nu är det dags att gå vidare. Nu går socialdemokraterna till val som eget parti.

– Samarbetet med moderaterna krävdes för den situationen vi befann oss i. Samarbetet var aldrig tänkt att vara permanent då vi har för olika åsikter i många viktiga frågor som exempelvis privatisering av omsorg och skolverksamhet, där vi inte vill införa Lagen om Valfrihet, säger Martina Aronsson ordförande för Socialdemokraterna i Nybro kommun.
. – Vi går till val som eget parti och egen politik. För en stabil utveckling av Nybro kommun behövs en majoritet i viktiga frågor. Därför behövs ett brett samarbete mellan de partier som vill utveckla vår kommun, säger Mikael Svanström kommunalråd i Nybro kommun.

Kommunen kommer även under kommande mandatperiod behöva fatta tuffa beslut. Det gör att det kommer vara svårt att styra i minoritet och vi är öppna för samarbete med de partier som tillsammans med oss vill utveckla kommunen och dess verksamheter så som förskola, skola och omsorgen om våra funktionshindrade, sjuka och äldre.

– Vilka vi kommer samarbeta med styrs av våra medlemmar utifrån valresultat. Vi kommer ta dialogen med medlemmarna direkt efter valet, säger Martina Aronsson ordförande för Socialdemokraterna i Nybro kommun.

facebook Twitter Email