Sista veckan i oktober och (M) biter sig i tummen!

Nog är det väl så att moderaterna har bitit sig själva i tummen. Det här med att göra en historieomskrivning a´la kommunistiska diktatorer var väl inte så välbetänkt. Man får väl anta att propagandaminster Schlingmann hade ett finger med i spelet. Än intressantare kanske är Inger Koch som på 80-talet försvarade förtrycket i Sydafrika och som nu säger att den ståndpunkten betyder något annat i dag, men är inget moderaterna tar avstånd från. Arkelsten försökte sedan att försvara moderaternas märkliga historieskrivning men det gick ju inget vidare. Att Reinfeldt skulle ge ytterligare kommentarer är otänkbart, han står som vanligt över sådana diskussioner och skickar i stället fram någon annan företrädare. Arkelsten var i sammanhanget förbrukad och ny talesperson i frågan blev Hans Wallmark. Men inte blev det så mycket bättre. Följden blev att annan högerpolitik kom upp i dagsljuset, vräkta familjer i Mackmyra, fängslade agitatorer, oppositionella som tvingades fly till USA. Men också samarbete och stöd till högerdiktatorer runt om i världen, försvar av militärkuppen i Chile och att moderaterna i högerinternational som Pinochet, täta kontakter med militärjuntor i Portugal, Spanien och Grekland. Längre tillbaka samlade högersympatisörer in pengar och stickade strumpor till nazi-Tyskland. Listan kan göras hur lång som helst, samtidigt skall man komma ihåg att det är en ny tid med nya värderingar. Med det förflutna högern/moderaterna har är enda möjligheten att erkänna och ta avstånd för att bli trovärdiga, inte som nu försöka sig på en omskrivning av historien. Kanske en utrensning är på sin plats? Förre ”oljeshejken” numera utrikesministern Bildt var ju med och skrev ovannämnda uttalandet om Sydafrika på 80-talet och borde väl ha gjort sitt?
Medieskandalen.
Medieskandalen är knappast något Aftonbladet och kompani borde vara stolta över. Att dra igång en förföljelsekampanj utan att göra normala källundersökningar och sedan sitta i TV och skylla på de källor man använt är väldigt lågt. Men sedan gör man som moderaterna, i stället för att erkänna sina misstag så fortsätter man att hävda sin oskuld. Två som har pekat på det magra underlaget är Jan Guillou och Anne Marie Lindgren på Arbetarrörelsens Tankesmedja. De senare förmodligen Sveriges främsta analytiker. Nu ger sig Eva Franchell på Anne-Marie Lindgren i ett försök att rättfärdiga Aftonbladets misstag. Men Franchell glömmer en liten detalj i sin attack, Uppsala universitet gjorde en undersökning efter valet och kunde konstatera att storstadspressen, inklusive Aftonbladet hade gynnat borgarna. ”Om media hade fått styra hade Carl Bildt fått löpa gatlopp för länge sedan”, skriver Franchell. Hade Aftonbladet sablat ner Bildt och skrivit lika många sidor som i drevet mot Juholt, hade inte Bildt varit utrikesminister längre. Märk väl att drevet startade redan när Juholt blev vald till socialdemokratiskt ledare, då man ifrågasatte hans kunskaper och raljerade över hans småländska ursprung. Bland annat förekom epitet som Åsa-Nisse och man talade mer om hans mustasch än om hans politik. Jämför hur man behandlat miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och Åsa Romson eller Centerns Annie Lööf. Sedan finns det ett flertal borgerliga företrädare som haft underligheter med sina bostadsbidrag.
Billströmskandalen
Migrationsminister Tobias Billströms familj bor i Stockholm, men Billström uppger att han själv bor i Malmö och får betalt för en lägenhet där. Han tillbringar alltså veckovilan hos sin familj i Stockholm och får hyresersättning för det boendet, sedan åker han ner till Malmö över veckosluten. Hur troligt är det? Vilket är mest anmärkningsvärt, en minister som uppenbarligen fifflar med sitt boende eller en partiledare som fyller i handlingarna korrekt, men missar att riksdagskansliet sedan betalar ut för mycket i ersättning? Ministern är trots allt med och styr Sverige medan partiledaren än så länge bara styr sitt parti?
Klyftorna ökar
Nya undersökningar visar att klyftorna fortsätter att öka. Vi har sett oroligheter runt om i världen och i de flesta fall är anledningen solklar. Det har blivit för stora skillnader mellan olika samhällsgrupper. När en grupp uppfattar det som om en annan grupp får för stor del av den gemensamma kakan blir det uppror. Vi ser redan de tendenserna i Sverige i stadsdelar där medborgarna har sämst inkomster och deltar minst i allmänna val. Det är en farlig väg Reinfeldt och Borg är inne på.
Vänstern vill inte vara med.
Jarl Bülow stiger nu av Barn och Utbildningsnämnden som andre vice ordförande och skall kanske koncentrera sig på bikuporna på Öland. Inneboendet hos Mobaraki blev kanske jobbigt i längden? Då föreslår vänstern att man i besparingssyfte skall slopa uppdraget som vice ordförande. Jag gör som Aftonbladet, hänvisar till vanligtvis välinformerad källa att anledningen skall vara att vänstern har bekymmer att tillsätta de posterna.
Hans Dahlström

facebook Twitter Email